Het jaar 2018 in Vogelvlucht

Op maandag 27 mei jongstleden stelde het college van burgemeester en wethouders de jaarrekening 2018 vast. Deze wordt op 27 juni aanstaande ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. In de uitgave 'Het jaar 2018 de Vogelvlucht' leest u in verkorte weergave waar we ons het afgelopen jaar mee bezig hebben gehouden.

In de uitgebreide stukken over 2018 geven we een completer beeld. Dan geven we ook weer waar ons geld vandaan is gekomen en waar het naar toe is gegaan. U vindt de stukken op onze website onder agendapunt 12 van de vergadering van de algemene raadscommissie op donderdag 13 juni 2019.

Besluitvorming gemeenteraad
 

  • Op donderdag 13 juni 2019 worden de jaarstukken in de raadscommissie behandeld. Aanvang vergadering 19.30 uur.
  • Op donderdag 27 juni 2019 vergadert de gemeenteraad over de jaarstukken. Aanvang vergadering 17.00 uur.

De bijeenkomsten zijn openbaar en vinden plaats in de raadzaal van het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. U bent van harte welkom.

Vogelvlucht 2018