IJs- en skeelerbaan Winterswijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het ontwerp bestemmingsplan IJs- en skeelerbaan Winterswijk in procedure te brengen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens om in Winterswijk weer een nieuwe ijsbaan te realiseren. De nieuwe locatie is gevonden op een weiland ten zuiden van sportpark Trias.

De baan met een lengte van 400 meter en een breedte van 10 meter wordt volledig geasfalteerd. Wanneer niet wordt geschaatst, zal de (geasfalteerde) ijsbaan functioneren als skeelerbaan.

Clusteren

Naast de ijs- en skeelerbaan wordt ten westen van de baan een krabbelbaan voor kinderen gerealiseerd. Ook wordt op het terrein een klein gebouw gerealiseerd met kleedruimte, toilet, vergaderruimte en kleine koek en zopie ruimte/kantine. De baan ligt evenwijdig aan de Kottenseweg. Voor fietsers wordt een aparte inrit gerealiseerd vanaf het bestaande fietspad aan de Bataafseweg. Voor auto's worden nabij de inrit 12 parkeerplaatsen gerealiseerd. Bij drukte kan gebruik worden gemaakt van de parkeerplaatsen bij Trias.

Behoefte

Voorheen was een ijsbaan gelegen langs de Misterweg. Deze is verloren gegaan ten behoeve van de uitbreiding van een transportbedrijf. Wethouder Elvira Schepers-Janssen: “Met de realisatie van de ijsbaan brengen we deze recreatieve voorziening terug in de gemeente. Doordat de baan wordt geasfalteerd betreft het een permanente voorziening, die ook gebruikt wordt als skeelerbaan. Zo kunnen nog meer sportieve inwoners van deze plek gebruik maken.”

Landschappelijke inpassing

De te realiseren ijs- en skeelerbaan wordt landschappelijk ingepast. Onderdelen van de landschappelijke inpassing zijn het realiseren van een groenwal, een bomengroep en een waterretentie. Deze landschapselementen vormen een versterking van de landschappelijke waarde van de omgeving.

Procedure bestemmingsplan

Het ontwerpwijzigingsplan ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Het plan is digitaal in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0294.BP1811BGIJSBAANWIN-OW01.