Informatieplicht energiebesparing per 1 juli 2019

Verbruikt uw bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) aan energie? Dan bent u wettelijk verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen als het aanpassen van verlichting of isolatie van bedrijfspanden.

Vanaf 1 juli 2019 komt daar nog een wettelijke verplichting bij. U moet dan, als u meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) aan energie gebruikt, vóór die datum rapporteren welke maatregelen u heeft uitgevoerd. Dat moet via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) (www.rvo.nl/informatieplicht).

Versnellen energiebesparing

Doel van de invoering van de Informatieplicht is om de energiebesparing in Nederland te versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls. Naast dat het een wettelijke verplichting is, investeert u met energiebesparing in een duurzame en zuinige bedrijfsvoering en bespaart u direct op de energierekening.

Op de website www.WATTjemoetweten.nl kunt u makkelijk checken of de Informatieplicht ook voor uw bedrijf van toepassing is. Op deze website staan ook de vervolgstappen vermeld.

Verbruikt u minder dan 50.000 kWh en 25.000 m3 aardgas(equivalent) aan energie per jaar dan bent u niet verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen en te melden. Uiteraard kan het voor uw bedrijf ook interessant zijn om maatregelen te treffen, waarmee u rechtstreeks bespaart op uw energiekosten.

Gratis energiescan

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor energiebesparing en een gratis energiescan voor uw bedrijf? Neem dan contact op met Achterhoek Onderneemt Duurzaam via www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl.