‘Kies je Sport’ succesvolle proef!

In de maanden maart en april konden kinderen uit Winterswijk voor het eerst deelnemen aan ‘Kies je sport’, een project met verschillende clinics bij sportverenigingen in Winterswijk. Er was een aanbod van 19 verschillende sporten bij 16 sportverenigingen.

Leerlingen uit de groepen 3 tot en met 6 kregen de kans om drie tot vier keer bij een sport van hun voorkeur mee te trainen. Via de website www.actiefwinterswijk.nl meldden zich in totaal 60 kinderen aan voor ‘Kies je Sport’. Na afloop vulden zowel de deelnemers als de aanbieders een evaluatie in. Hieronder leest u kort de highlights van de gegeven reacties.

Gemiddeld rapportcijfer deelnemers: 8,4

Het gemiddelde rapportcijfer voor ‘Kies je Sport” is een 8,4, een waardering waar we heel trots op zijn. Dit is voor een groot deel te danken aan het goede niveau van de trainers bij de sportverenigingen! ‘Kies je sport’ is door gebruikers en aanbieders als positief ervaren. Kinderen kunnen op een eenvoudige manier kennismaken met verschillende sportverenigingen en voor verenigingen is het een effectieve manier om (nieuwe) leden te werven. Van de deelnemers is 29% lid geworden van een sportvereniging en 23% van hen geeft aan het nog niet te weten maar zich wellicht in de toekomst wel aanmeldt voor een lidmaatschap. Tot slot geven de deelnemers aan het een leuk initiatief te vinden. Zij ervaarden het als een goede manier om laagdrempelig kennis te maken met de sport.

Aanbieders ’Kies je Sport’ tevreden over verloop

Vanuit de (sport)aanbieders is het gemiddelde rapportcijfer een 7,5. Een cijfer waar we als organisatie zeer tevreden mee zijn. Sportaanbieders zijn tevreden (57%) en zeer tevreden (37%) over hoe ‘Kies je Sport’ is verlopen. Als één van de verbeterpunten wordt het vereenvoudigen van de administratie genoemd.

’Kies je sport’ krijgt in 2020 een vervolg

Kies je Sport is een gezamenlijk project vanuit Actief Winterswijk, georganiseerd door Beweeg Wijs en gemeente Winterswijk. In 2020 geven zij een vervolg aan dit project, De data en verdere informatie worden op een later moment bekend gemaakt. Beide partijen bedanken de (sport)verenigingen voor hun inzet en de kinderen voor hun deelname.

Logo AW

Logo Beweeg Wijs