Wijziging locatie raadsvergaderingen 25 en 27 juni

De vergaderlocatie op 25 en 27 juni is de kleine zaal van Theater De Storm. De raadsvergaderingen van dinsdag 25 juni om 19.30 uur en donderdag 27 juni om 17.00 uur zijn verplaatst naar de kleine zaal van Theater De Storm, Haitsma Mulierweg 11 in Winterswijk. Deze zaal is namelijk koeler bij deze zomerse temperaturen.

Behandeling Kadernota 2019

Op dinsdag 25 juni wordt de eerste termijn van de behandeling van de Kadernota 2019 gehouden. Op donderdag 27 juni is het vervolg van de Kadernota behandeling en vindt de besluitvorming hierover plaats.  De agenda voor deze vergadering en de Kadernota vindt u op de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt u op ‘Agenda’s en stukken’.

Behandeling overige agendapunten

Naast de behandeling van de Kadernota worden op donderdag 27 juni ook andere agendapunten behandeld. Gelet op de volle agenda is de aanvang van deze raadsvergadering reeds om 17.00 uur.
De agenda is beschikbaar op de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad.