Maart

 • Ontwerper gezocht voor nieuw kunstwerk in het gemeentekantoor

  06 mei 2019

  Wie bedenkt een fraai ontwerp voor de weergave van artikel 1 van de Grondwet? De volledige tekst van dit wetsartikel moet goed zichtbaar en leesbaar zijn in het ontwerp. Het uiteindelijke kunstwerk komt in de centrale hal van het gemeentekantoor te hangen of te staan en zal een plek krijgen in de raadzaal van de gemeente Winterswijk.

 • Gratis compost voor inwoners van de gemeente Winterswijk op zaterdag 30 maart

  20 maart 2019

  De gemeente Winterswijk en ROVA nodigen inwoners van Winterswijk uit om gratis compost op te halen tijdens de landelijke compostdag op zaterdag 30 maart. Met deze actie willen wij u bedanken voor uw inspanning om het groente-, fruit- en tuinafval (gft) goed te scheiden! Alleen goed gescheiden gft-afval kan worden gerecycled tot duurzame producten zoals groen gas en compost.

 • Voorlopige uitslag verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap

  28 maart 2019

  Op woensdag 20 maart 2019 waren de verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten van Gelderland en voor de leden van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel. Op deze pagina vindt u de voorlopige uitslagen van deze verkiezingen in de gemeente Winterswijk.

 • Inloopdag projecten Oost Achterhoek

  06 mei 2019

  Heeft u als inwoner of organisatie in de Oost Achterhoek een idee voor een mooi project en bent u op zoek naar kennis, ondersteuning, subsidies of bijdragen? Kom dan op 3 april naar de inloopdag in Bredevoort.

 • Politiek forum 21 maart 2019

  06 mei 2019

  Op 21 maart is er een politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk. Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid.

 • Modder op de weg? Gas los!

  13 maart 2019

  Wat moet je doen als je als motorrijder of automobilist op een modderige weg belandt?

 • 14 maart: Themamiddag Senioren en Financiën

  13 maart 2019

  Op donderdag 14 maart 2019 van 14.00 tot 17.00 uur organiseert de gemeente Winterswijk met partners een markt voor senioren over financiën in Theater De Storm, Haitsma Mulierweg 11. Met het bereiken van de AOW-leeftijd verandert er heel wat in de financiële situatie van mensen. Op 14 maart brengen we gezelligheid, praktische informatie en slimme weetjes over financiën en ouder worden bij elkaar. Bent u nieuwsgierig? U bent van harte welkom!

 • Vervanging openbare verlichting in deel centrum

  11 maart 2019

  Vanaf 18 maart wordt gedeeltelijk of in de hele straat de verlichting vervangen in een deel van het centrum van Winterswijk. De werkzaamheden duren in totaal ongeveer een week. De nieuwe LED-verlichting wordt volgens de laatste richtlijnen aangebracht en is zuiniger in verbruik. Dit kan plaatselijk leiden tot verkeershinder. Waar nodig wordt het verkeer tijdelijk omgeleid.

 • Armoedevrij Winterswijk 2040 in Theater De Storm

  06 mei 2019

  Sinds december zijn we in gesprek met Winterswijk over armoede en hoe armoede doorbroken kan worden.

 • Wet Basisregistratie Personen

  05 maart 2019

  Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven.

 • 12 maart: Afscheidsreceptie wethouders Ilse Saris en Wim Elferdink

  01 maart 2019

  De wethouders Ilse Saris en Wim Elferdink nemen vanmiddag 16.00 tot 18.00 uur afscheid in Theater De Storm. U bent hierbij van harte welkom!

 • Ambassadeurs Duitsland en Nederland bezoeken de EUREGIO

  01 maart 2019

  Wepke Kingma, Nederlands ambassadeur in Duitsland en Dirk Brengelmann, de Duitse ambassadeur in Nederland, brachten een werkbezoek van meerdere dagen aan de EUREGIO. Met presentaties en gesprekken in Münster, Enschede en Vreden/Achterhoek laat de regio zien dat het ‘uitgummen’ van grenzen belangrijk is voor de economische ontwikkeling van het gebied. Het bezoek moet de EUREGIO in de richting van ‘Berlijn’ en ‘Den Haag’ nog nadrukkelijker onder de aandacht brengen.

 • Winterswijk neemt deel aan Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland

  22 maart 2019

  De gemeente Winterswijk neemt per 1 april 2019 deel aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland voor het onderdeel cultuur. Voor het onderdeel sport is onze gemeente al een aantal jaren aangesloten bij dit fonds.