Ontwerper gezocht voor nieuw kunstwerk in het gemeentekantoor

Wie bedenkt een fraai ontwerp voor de weergave van artikel 1 van de Grondwet? De volledige tekst van dit wetsartikel moet goed zichtbaar en leesbaar zijn in het ontwerp. Het uiteindelijke kunstwerk komt in de centrale hal van het gemeentekantoor te hangen of te staan en zal een plek krijgen in de raadzaal van de gemeente Winterswijk.

In oktober 2018 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om artikel 1 van de Grondwet permanent zichtbaar te maken voor het publiek in het gemeentekantoor en het Raadhuis. De tekst van Artikel 1 luidt:

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Heeft u een idee hoe u de tekst van dit artikel op een creatieve manier weer kunt geven? Dan ontvangen we graag uw schetsontwerp.

Wat zijn de uitgangspunten voor het schetsontwerp?

  • Voor het schetsontwerp gelden de volgende voorwaarden en kaders:
  •  De volledige tekst van Artikel 1 moet goed leesbaar zijn;
  • U maakt gebruik van natuurlijke/biobased materialen of van materialen, die recyclebaar of circulair zijn;
  •  Het is een ruimtelijk werk. Het mag ook een tweedimensionaal werk zijn, dat door de plaatsing of de grafische werking ervan toch driedimensionaal is;
  • U gebruikt bij voorkeur textiel of een weeftechniek. Of u verwijst naar deze materialen en technieken;
  • Het mag een grafisch werk zijn;
  • Het kunstwerk moet passen in het interieur, dat als ‘coulisselandschap’ wordt opgebouwd;
  • Het werk komt bij voorkeur te hangen (of te staan) in het hoge gedeelte van de centrale hal van het gemeentekantoor.

Lever uw schetsontwerp in vóór 30 april 2019

Mail uw ontwerp naar gebouwenbeheer@winterswijk.nl. Voeg hier eventueel een link naar uw portfolio aan toe. We nodigen jonge Winterswijkse kunstenaars nadrukkelijk uit om een schetsontwerp in te dienen.

Wat is de procedure?

Na 30 april kiezen we uit alle inzendingen maximaal drie schetsontwerpen. De geselecteerde ontwerpers werken het ontwerp verder uit tegen een vergoeding van € 500,-. Daarna bepalen we of we een ontwerp kunnen realiseren. Heeft u vragen over deze ontwerpopdracht? Neem dan contact op met Marie Louise Tanck, team Gebouwenbeheer, telefoon (0543) 543 543.