Aanvragen (jaarlijkse) activiteitensubsidie

De Algemene Subsidieverordening Winterswijk biedt inwoners, organisaties en verenigingen de mogelijkheid tot het (jaarlijks) aanvragen van een activiteitensubsidie.

De Subsidieverordening is van toepassing op subsidies voor activiteiten op het gebied van onder andere kunst en cultuur, jeugd, volksgezondheid, maatschappelijke ondersteuning en sport.

Deze subsidieaanvraag moeten jaarlijks vóór 1 juni worden ingediend. Aanvragen die na 1 juni worden ingediend, worden in principe niet meer in behandeling genomen. U moet voor het aanvragen van een activiteitensubsidie gebruik maken van een digitaal aanvraagformulier.

Wilt u meer weten over het aanvragen van een activiteitensubsidie dan kunt u contact opnemen met het team Mens en Omgeving via telefoonnummer (0543) 543 543.