Herinrichting van de Narcisstraat en omgeving

Naar verwachting wordt medio september 2019 gestart met de herinrichting van de Narcisstraat in Winterswijk en omgeving.

Aanwonenden betrokken

Eind januari 2019 is tijdens inloopavonden een concept ontwerp gepresenteerd aan aanwonenden van de Crocusstraat, Hyacintstraat, Narcisstraat, Tulpstraat en Bocholtsestraat. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente van verschillende bewoners een reactieformulier met op en/of aanmerkingen op dit concept ontwerp ontvangen. Dit heeft ertoe geleid dat enkele wijzigingen zijn aangebracht en een definitief ontwerp is gemaakt.

Definitief ontwerp

Ten opzichte van het concept ontwerp zijn dit de belangrijkste wijzigingen:

  • Het deel eenrichtingsweg van de Narcisstraat ter hoogte van de Crocusstraat  40 vervalt; de wegversmalling wordt aangegeven met bebording.
  • Aan het einde van de Hyacintstraat aan de zijde van de Bocholtsestraat  is het straatwerk aangepast.
  • De diverse groenhoekjes in wijk zijn iets aangepast.
  • De wijk wordt voorzien van een hemelwaterriool. Hier wordt uitsluitend het straatwater op aangesloten en niet het dakwater.

 
Het hemelwaterriool wordt aangesloten op het hemelwaterriool in de Koningsweg. Dit gebeurt vanaf de Tulpstraat, door de Bocholtsestraat tot op de hoek met de Koningsweg. De inrichting blijft hier hetzelfde.Tijdens de werkzaamheden kunnen ook aanwonenden van de Bocholtsestraat en de Magnoliastraat hinder ondervinden.

Hoe verder

Momenteel wordt een bestek gemaakt. Hierna volgt de aanbestedingsprocedure voor het vinden van een geschikte aannemer. De verwachting is dat de werkzaamheden medio september 2019 starten.

Bekijk hier de tekening met het herinrichtingsplan.