Openbare vergadering Wmo-raad verplaatst naar 21 mei 2019

De openbare vergadering Wmo-raad is verplaatst naar dinsdag 21 mei aanstaande. De vergadering is om 19.30 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 in Winterswijk. U bent van harte welkom om bij deze vergadering aanwezig te zijn.

Agenda en vergaderstukken

Op de agenda staat onder meer het onderwerp beleidsplan Wmo en Jeugd.  
De vergaderstukken kunt u opvragen bij het secretariaat via wmoraad@winterswijk.nl

Spreekrecht publiek

Belangstellenden kunnen in een openbare vergadering van de Wmo-raad het woord voeren over een onderwerp dat tot de Wmo behoort. Na de opening van de vergadering kunnen zij gezamenlijk gedurende maximaal vijftien minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen en niet-geagendeerde onderwerpen. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, dient zich uiterlijk de vrijdag voorafgaand aan de vergadering te melden.

Voor het aanmelden voor het gebruik van het spreekrecht of informatie over deze vergadering, kunt u contact opnemen met mevrouw Slotboom, secretaris Wmo-raad, via wmoraad@winterswijk.nl.