ROVA controleert inhoud pmd-container

ROVA voert in het voorjaar van 2019 steekproefsgewijs controles uit op de inhoud van de aangeboden containers van plastic verpakkingen metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd). Blijkt tijdens een controle dat een pmd-container onjuiste inhoud bevat: dan wordt de container niet geleegd. Op dat moment wordt een kaart met daarop informatie en instructies aan de container gehangen.

Reden niet legen

Op de hangkaart staat beschreven waarom de container niet is geleegd. Als de vervuiling uit de pmd-container wordt gehaald, kan de pmd-container opnieuw worden aangeboden tijdens een inhaalronde. Wanneer deze plaatsvindt staat ook op de hangkaart vermeld.

Waarom controleren?

In de gemeente Winterswijk wordt al veel afval gescheiden ingezameld. Dat is goed nieuws. Het doel is om uiteindelijk alle materialen die herbruikbaar of recyclebaar zijn gescheiden in te zamelen. De gescheiden inzameling van (pmd) is hiervan een goed voorbeeld.

Op dit moment zit er nog regelmatig materiaal in het ingezamelde pmd dat er niet thuis hoort. Denk aan tuinslangen, speelgoed, dekzeilen of zakken met huishoudelijk restafval. Vervuilde vrachten worden afgekeurd, niet gerecycled  en worden verbrand als restafval. Op deze manier worden niet alleen grondstoffen verbrand, de gemeente moet extra betalen voor de verbranding en loopt ook inkomsten voor goed gesorteerd pmd mis. Er is dus veel belang bij dat afval zorgvuldig wordt gescheiden. Dat geldt voor alle afvalsoorten.

Meer informatie

Op www.rova.nl/pmd vindt u meer informatie over de inzameling en recycling van pmd. Daarnaast vindt u hier meer tips over het scheiden van pmd-afval. Heeft u vragen over de pmd-inzameling, neem dan contact op met het ROVA Klantcontactcentrum, (0543) 54 54 54 of via www.rova.nl/contact. Het ROVA Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 en 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 en 15.00 uur.