Regionaal Programmering Werklocaties Achterhoek 2019-2023

Op 21 mei jongstleden hebben colleges van de 7 gemeenten van de Achterhoek (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk) het rapport Regionaal Programma Werklocaties (RPW) vastgesteld. Onderdeel van dit besluit is om het rapport aan te bieden aan de zeven gemeenteraden.

Programmering wordt voorgelegd aan 7 gemeenteraden in de Achterhoek

Om de economische impuls voor de regio vast te houden en de groei van het aantal arbeidsplaatsen te  blijven stimuleren is het nodig om bedrijven te faciliteren in hun groeipotentie.  Met het vaststellen van het RPW Achterhoek wordt bepaald waar hectares aan bedrijventerrein in de Achterhoek noodzakelijk zijn om lokale en regionale bedrijven te faciliteren. Het RPW Achterhoek is voor gemeenten - die vanwege aanvullende ruimtevragen dringend behoefte hebben aan de uitbreiding van hun areaal aan bedrijventerrein - een belangrijke onderbouwing bij ruimtelijke procedures.

De provincie Gelderland is mede-opdrachtgever voor het RPW-onderzoek en heeft een bijdrage geleverd aan de uitwerking. Nadat de Achterhoekse raden het RPW hebben vastgesteld, wordt het aan de provincie aangeboden.