Waar kunt uw stem uitbrengen voor het Europees Parlement?

Op donderdag 23 mei is de verkiezing voor de leden van het Europees Parlement. De verkiezing wordt eens in de vijf jaar gehouden. De verkiezingen zijn in alle lidstaten niet op dezelfde dag, maar zijn in de periode van 23 tot en met 26 mei 2019. Inwoners van alle lidstaten kiezen tijdens deze verkiezing rechtstreeks hun vertegenwoordiging in de Europese Unie.

Waar kunt u stemmen? 

Onderstaande stembureaus zijn open van 07.30 uur tot 21.00 uur. De locaties met een * zijn 100 % toegankelijk.

 • Gemeentekantoor, Stationsstraat 25*
 • Vrije Basisschool de Esch, Rusthuisstraat 28
 • Regionaal Verpleeghuis Pronsweide, Morgenzonweg 29*
 • o.b.s. De Kolibrie, Hakkelerkampstraat 55
 • Woonzorgcentrum De Pelkwijk, Laan van Hilbelink 95*
 • Daltonschool de Vlier, Vlierstraat 7*
 • Woonzorgcentrum De Berkhof, Gradus Kobusstraat 18*
 • o.b.s. Bargerpaske, Voorninklaan 1* Let op! Ingang stembureau Kinderopvang Speeldoos Schimmelpennincklaan
 • o.b.s. De Schakel, Violenstraat 1a*
 • Verenigingsgebouw De Eendracht, Geldereschweg 84*
 • Receptie camping 'de Twee Bruggen', Meenkmolenweg 13*
 • Emmaschool Henxel, Vredenseweg 170*
 • Zalencentrum Reuselink, de Slingeweg 20*
 • Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Beatrixpark 1*
 • Zalencentrum De Harmonie, Groenloseweg 60

Mobiel stembureau

Naast de reguliere stembureaus wordt er bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ook een mobiel stembureau ingezet. Het mobiele stembureau houdt op verschillende tijden en locaties zitting.
Hieronder vindt u een overzicht.

Zittingstijden -  Plaats -  Adres

08.00 uur tot 08.30 uur -  Locatie grens Kotten/Oeding, Stemlokaalunit (50 meter voor de grens)
09.00 uur tot 10.30 uur -  Locatie Wamelinkhof, Wamelinkhof 10*
11.00 uur tot 12.30 uur -  Locatie Vredensehof, Vredenseweg 81e*
13.30 uur tot 14.30 uur -  Locatie school Woold, Schoolweg 13, Winterswijk Woold
15.00 uur tot 16.00 uur -  Locatie gebouw Ratum, Raetmansweg 10, Winterswijk Ratum

Iedere kiesgerechtigde mag op het mobiele stembureau zijn stem uitbrengen.

Toegankelijkheid stembureaus

Alle stembureaus zijn zo ingericht zijn dat mensen met een lichamelijke beperking zoveel mogelijk hun stem zelfstandig kunnen uitbrengen. Bijvoorbeeld een oprijplank bij opstapjes of drempels, goede verlichting, een loep, een extra leeslamp, parkeervoorziening voor gehandicapten en stemhokjes met een verlaagd werkblad. De stembureaus met een * zijn 100 % toegankelijk.

Meer informatie

Op de website van de Kiesraad www.kiesraad.nlvindt u meer informatie over de verkiezingen. De Kiesraad is het informatiepunt voor burgers, ambtenaren en politieke partijen over de verkiezingen. Ook op de site van de gemeente is info te vinden, www.winterswijk.nl

 

 

 

Uitgelicht