Heeft u een invasieve exoot op uw terrein? Meld het ons

In de gemeente Winterswijk komen diverse invasieve exoten voor. Dit zijn planten en dieren die van nature niet in Nederland voorkomen, maar hier door mensen naartoe zijn gehaald. Sommige exoten vormen een bedreiging voor inheemse soorten. En sommige zijn zelfs schadelijk voor de mens. Daarom wil de gemeente invasieve exoten beheersen en/of bestrijden. De komende maanden wordt hiervoor samen met ecologisch adviesbureau Staring Advies een plan van aanpak opgesteld.

Ons plan van aanpak richt zich op invasieve plantensoorten;  de Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw, reuzenbalsemien en guldenroede (Canadese en late guldenroede). We inventariseren eerst alle groeiplaatsen van deze soorten binnen onze gemeente. Zodat we weten hoe groot het probleem is en waar welke invasieve exoot zich bevindt. Hier stemmen we vervolgens onze maatregelen op af.

Op zoek naar groeiplaatsen op particuliere grond

We hebben inmiddels een goed beeld van de groeiplaatsen van invasieve exoten op gemeentegrond. Maar hoe zit het met de groeiplaatsen op particuliere grond? Dat weten we niet precies. Daarom vragen we u om hulp.

Wilt u het aan ons doorgeven als er Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw en reuzenbalsemien op uw terrein groeit? U kunt uw melding mailen naar exoten@winterswijk.nl  Vermeld hierin uw adresgegevens, een foto van de plant en de plek en informatie over de omvang (in m2) van de groeiplek. Vanzelfsprekend worden uw persoonsgegevens uitsluitend voor dit doel gebruikt.

Hoe herkent u deze drie plantensoorten? 

U vindt een uitgebreide beschrijving van de invasieve exoten met foto’s op onze website www.duurzaamwinterswijk.nl/themas/biodiversiteit

Hoe gaan we verder?

Wanneer we een compleet beeld hebben van de verspreiding, werken we het plan van aanpak uit met een prioritering en specifieke maatregelen per soort. Daarna vragen we subsidie aan bij de provincie voor de concrete bestrijding van invasieve exoten.

Meer informatie kunt u vinden op de Duurzaam Winterswijk.