Politiek forum 31 oktober 2019

Op 31 oktober is er een politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk. Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid.

Het politiek forum begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Er kunnen twee onderwerpen gelijktijdig zijn geagendeerd, in verschillende vergaderruimten. De op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website onder het tabblad ‘Bestuur & Organisatie’, vervolgens klikt u op het blauwe vakje ‘Gemeenteraad’, daarna op het icoon ‘Agenda’s en stukken’.

Wilt u meediscussiëren of uw mening geven over een onderwerp dat in het politiek forum aan de orde komt? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.

Alle sessies zijn openbaar. Dus naast raadsleden zijn inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven in Winterswijk van harte uitgenodigd.

Tijdens het politiek forum van 31 oktober komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Omgevingsvisie buitengebied (informatieve sessie)

19.30 tot 20.30 uur in het bedrijfsrestaurant

Vanaf 2021 geldt een nieuwe wet: de Omgevingswet. Vanaf dat moment worden er 26 wetten geïntegreerd en gebundeld in één wet. Denk aan milieuregels over geluid, bodemkwaliteit, regels over bouwhoogte en veiligheidseisen. Maar de implementatie van de Omgevingswet betekent veel meer. Vanaf 2021 moeten gemeenten het makkelijker maken voor bewoners en initiatiefnemers om een ruimtelijk project te starten. Dat betekent ook een nieuwe manier van werken voor de gemeente Winterswijk én een geactualiseerde visie over de toekomst van de fysieke leefomgeving in Winterswijk.

Deze visie leggen we vast in de Omgevingsvisie buitengebied: de strategische visie voor de fysieke leefomgeving van het buitengebied van Winterswijk. Inclusief een beschrijving van doelen en de gewenste ontwikkelrichting.

Tijdens deze avond krijgt u informatie over de voortgang van de Omgevingsvisie en inhoudelijke stand van zaken. Naar verwachting neemt de raad in de raadsvergadering van 19 december 2019 een besluit over de Omgevingsvisie buitengebied.

Verkeersonveilige situaties (informatieve sessie)

20.45 tot 21.45 uur in het bedrijfsrestaurant

Op uitnodiging van de seniorenraad hebben de wethouders Zomer en Schepers op 12 september 2019 een rondgang gemaakt langs verkeersonveilige situaties. De seniorenraad heeft ruimte gevraagd om de opbrengsten van deze rondgang in een politiek forum met de raads- en commissieleden te delen.