Week van de Veiligheid van 7 tot 13 oktober

Bent u voorbereid op criminaliteit? Die vraag staat centraal tijdens de Week van de Veiligheid van 7 tot 13 oktober. Het thema van de Week van de Veiligheid is dit jaar heling.

Dit jaar extra aandacht voor het terugdringen van heling

Burgers en ondernemers krijgen te maken met misdrijven die veel impact hebben, zoals woninginbraken, overvallen en straatroven. Diefstal, fraude en oplichting zijn andere voorbeelden. De buit wordt bijna altijd doorverkocht. “Mensen krijgen zo bewust of onbewust te maken met heling”, zegt Sybren van der Velden, landelijk projectleider Woninginbraak en Heling bij de politie. “Bijvoorbeeld wanneer gestolen tweedehands goederen worden aangeboden. Een goede manier om deze misdrijven een halt toe te roepen, is het aanpakken van heling. Als we er samen voor zorgen dat gestolen goederen niet meer doorverkocht kunnen worden, ontmoedigen we overvallen, inbraken, straatroven en andere diefstallen. Immers: zonder heler, geen steler.”

Extra controles

Bijna acht op de tien mensen zouden een zichtbaar gestolen fiets niet kopen, zo blijkt uit onderzoek  ‘Bestrijding van High impact crimes 2019-04’ uitgevoerd door No Ties BV. Toch komt heling regelmatig voor, ook onder ondernemers. Met alle gevolgen van dien. Want gestolen producten kopen, bezitten en verkopen is strafbaar. Tijdens de Week van de Veiligheid voert de gemeente Winterswijk extra controles uit ter voorkoming van heling.

Wat is heling?

Heling is het kopen, bezitten of verkopen van gestolen goederen. Heling is strafbaar en altijd het gevolg van andere criminele activiteiten. Gelukkig kunnen ondernemers veel doen om heling te voorkomen. Zo kunnen ze hun waardevolle bedrijfseigendommen registreren in de app Stop Heling. Na diefstal kan de politie geregistreerde producten sneller opsporen en de dief eerder achterhalen. Als ze zelf tweedehands spullen opkopen, kunnen ze vooraf via Stop Heling controleren of deze bij de politie als gestolen geregistreerd staan. Opkopers zijn wettelijk verplicht een inkoopregister bij te houden, waarin ze een omschrijving van het opgekochte goed en de naam en het adres van de aanbieder noteren. Tegenwoordig gebruiken veel ondernemers hiervoor het Digitaal Opkopers Register (DOR) dat gekoppeld is aan de database van Stop Heling. Zodra een gestolen goed wordt opgekocht, ontstaat er een match met Stop Heling en ontvangt de politie automatisch een melding. De gemeente Winterswijk zal extra controles uitvoeren bij bestaande opkopers en zich ook richten op nieuwe opkopers in de gemeente gedurende de Week van de Veiligheid.

Meer info

Meer informatie is te vinden op https://deweekvandeveiligheid.nl/