Samen in Winterswijk "drempels" weghalen en werken aan een inclusieve samenleving

Achter de schermen zijn medewerkers en ervaringsdeskundigen sinds juni hard aan het werk. Wij gaan deze maand starten met een nieuwe opgave in Winterswijk. De opgave inclusie. In heel Nederland zijn gemeenten aan het werk om uitvoering te geven aan het mensenrechten verdrag van de Verenigde Naties dat stelt dat mensen met een beperking gelijkwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dit noemen wij een ‘inclusieve samenleving’. Deze opgave wij willen samen oppakken met onze inwoners, ervaringsdeskundigen en maatschappelijke organisaties.

Ingewikkeld woord

De woorden inclusieve samenleving of inclusie hebben uitleg nodig zodat iedereen snapt wat daarmee bedoeld wordt. Inclusie betekent dat iedereen mee kan doen en erbij hoort, ongeacht een beperking of aandoening. Maar hoe krijgen wij dat samen voor elkaar? Want elke beperking is anders. En ook de problemen die mensen met een beperking ondervinden zijn divers. Naast problemen door een beperking kan het ook gaan om sociale uitsluiting door andere oorzaken.

Waarom werken aan een inclusieve samenleving?

Eén op de acht mensen in Nederland heeft een beperking. Deze groep mensen heeft minder banen, minder sociale contacten, minder kansen. Elke inwoner moet ongeacht een beperking bijvoorbeeld zelfstandig kunnen reizen, wonen en werken. Wethouder Schepers formuleert het als volgt: “Wij horen graag waar mensen tegen aan lopen in het dagelijks leven. Dat kan op de werkvloer zijn, bij het sporten, toegankelijkheid van gebouwen en websites of in bejegening. Ik nodig iedereen uit om ervaringen met ons te delen en ook te zoeken naar oplossingen”.

Waar gaan wij mee beginnen?

Wij willen in de komende twee maanden in contact komen met verschillende mensen die een handicap/beperking hebben. Bijvoorbeeld mensen met een fysieke, zintuigelijke, verstandelijke beperking of een psychische aandoening. Maar ook de ervaringen van ouders, verzorgers en professionals willen wij graag horen. Hiervoor organiseren wij een aantal bijeenkomsten in Winterswijk. Deze bijeenkomsten zijn er voor verschillende doelgroepen. Dit zijn fysieke beperkingen, verstandelijke beperkingen en psychische/psychiatrische aandoeningen en ouderen.

Bijeenkomsten en aanmelden

De eerste bijeenkomsten worden in september en oktober gehouden. U dient zich per bijeenkomst aan te melden.  Wilt u zich aanmelden voor een van onderstaande bijeenkomsten? Dat kan via een mail naar of neem  telefonisch contact op met mevrouw N. Reith via telefoonnummer (0543) 543 543.

  • 1e Bijeenkomst:    Fysieke beperkingen 18 september, inloop vanaf 19.15 uur. Start 19.30 uur tot 21.30 uur. Locatie Zonnebrinkkerk, Zonnebrink 61 in Winterswijk. iedereendoetmee@winterswijk.nl
  • 2e Bijeenkomst:    Verstandelijke beperkingen, 23 september, inloop vanaf 19.15 uur. Start 19.30 uur tot 21.30 uur. Locatie gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswijk. iedereendoetmee@winterswijk.nl
  • 3e Bijeenkomst:    Psychische en psychiatrische aandoeningen, 25 september, inloop vanaf 19.15 uur.Start 19.30 tot 21.30 uur. Locatie gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswijk. iedereendoetmee@winterswijk.nl
  • 4e Bijeenkomst:    Voor ouderen, 3 oktober, inloop van 14.15 uur. Start 14.30 uur tot 16.30. Locatie Zonnebrinkkerk, Zonnebrink 61 in Winterswijk.iedereendoetmee@winterswijk.nl