Persberichten RSS icoon

Overzicht van de persberichten van de gemeente Winterswijk

 • Onthulling Holocaustmonument Levenslicht in Winterswijk

  15 januari 2020

  Op zondag 26 januari onthult burgemeester Joris Bengevoord het tijdelijke lichtmonument Levenslicht ter nagedachtenis aan de Holocaust. De onthulling vindt plaats om 19.30 uur bij het herdenkingsmonument op het Mevr. Kuipers-Rietbergplein. Alle inwoners van Winterswijk zijn hierbij van harte welkom.

 • Koffiebranderij Hesselink winnaar 100% Winterswijk Trofee

  06 januari 2020

  Koffiebranderij Hesselink heeft op de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Winterswijk de 100% Winterswijk Trofee 2019 gekregen.

 • Gemeenteraadsbesluiten van 19 december 2019

  20 december 2019

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 19 december de volgende besluiten genomen.

 • Nieuwe straatnamen voor Winterswijk-Meddo

  04 december 2019

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de straatnamen ‘Toebesbrink’ en ‘Beekshof’ vastgesteld in het plan Nieuw Gelle fase 1 en fase 2 in Meddo.

 • Gemeenteraadsbesluiten van 28 november 2019

  29 november 2019

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 28 november de volgende besluiten genomen.

 • College legt Omgevingsvisie Buitengebied Winterswijk voor aan gemeenteraad

  19 november 2019

  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de Omgevingsvisie Buitengebied Winterswijk aan te bieden aan de gemeenteraad. De raad neemt hierover op 19 december een besluit.

 • Gemeenteraadsbesluiten van 5 en 7 november 2019

  11 november 2019

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van dinsdag 5 en donderdag 7 november de volgende besluiten genomen.

 • Lintje voor zeven Winterswijkse brandweermannen

  02 oktober 2019

  Zeven brandweermannen van de post Winterswijk zijn zaterdagavond 2 november benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege hun langdurige inzet als brandweervrijwilliger.

 • Lintje voor Eg Waaijman bij afscheid als secretaris Vereeniging Volksfeest

  28 oktober 2019

  Eg Waaijman (59) uit Winterswijk is maandag bij zijn afscheid als secretaris van de Vereeniging Volksfeest Winterswijk benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Rianne Veurman-Schoemaker benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

  26 oktober 2019

  Rianne Veurman-Schoemaker (70) uit Winterswijk is zaterdag 26 oktober benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kreeg de Koninklijke onderscheiding vanwege haar langdurige inzet als vrijwilliger voor de Stichting Hoormij/Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden (NVVS).

 • Koninklijke Erepenning voor 100-jarige muziekvereniging Concordia

  12 oktober 2019

  Muziekvereniging Concordia uit Winterswijk-Kotten is zaterdagavond onderscheiden met de Koninklijke Erepenning vanwege het 100-jarig bestaan van de vereniging.

 • Juwelier Sellink ontvangt predicaat Hofleverancier

  10 oktober 2019

  Juwelier Sellink aan de Meddosestraat in Winterswijk mag zich voortaan Hofleverancier noemen. Burgemeester Joris Bengevoord overhandigde de oorkonde op zaterdag 12 oktober aan eigenaar Ton Abbink.

 • Gemeente bereikt akkoord over aankoop grond Spoorzone

  10 oktober 2019

  De gemeente Winterswijk heeft overeenstemming bereikt met de eigenaar van de Spoorzone over de aankoop van deze grond.

 • Nationale Toerisme Top 2020 naar Gelderland

  09 oktober 2019

  De derde Nationale Toerisme Top vindt in 2020 plaats in Gelderland. Bedrijven en overheden bespreken over het goed en verantwoord faciliteren van de toenemende belangstelling van toeristen. Provincie Gelderland is gastheer en organiseert de top samen met het NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen) & het ministerie van Economisch Zaken en Klimaat. De locatie van de top wordt Winterswijk.

 • College legt ontwerpbestemmingsplan ijs- en skeelerbaan voor aan gemeenteraad

  02 oktober 2019

  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan voor de nieuwe ijs- en skeelerbaan ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. De raad neemt hierover op 5 november een besluit.

 • Winterswijk gaat voor woningen, bedrijvigheid en duurzaamheid

  02 oktober 2019

  Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag de begroting voor 2020 gepresenteerd. Het college zet stevig in op wonen, bedrijvigheid en duurzaamheid en de mogelijkheden voor iedereen om mee te doen aan de Winterswijkse samenleving.

 • Duurzaamheidslening voor scholen en verenigingen krijgt vervolg

  07 oktober 2019

  De duurzaamheidslening voor non-profitorganisaties in Winterswijk wordt de komende jaren voortgezet. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders dinsdag besloten. Deze actie is nodig omdat de huidige duurzaamheidslening in 2019 afloopt.

 • Gemeenteraadsbesluiten van 26 september 2019

  27 september 2019

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 26 september de volgende besluiten genomen.

 • Naobertreff Barlo-Woold krijgt Beste Naoberprijs 2019

  21 september 2019

  De werkgroep Duitsland van de Winterswijkse gemeenteraad heeft de Beste Naoberprijs 2019 toegekend aan Naobertreff Barlo-Woold.

 • Winterswijkers ervaren zorg en hulp Wmo en Jeugd als positief

  11 september 2019

  In opdracht van de Achterhoekse gemeenten heeft adviesbureau BMC een jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder inwoners die zorg en ondersteuning ontvangen bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp. Uit het onderzoek blijkt dat inwoners van Winterswijk tevreden zijn over de kwaliteit van de dienstverlening en de effecten van de hulp.

 • Wethouder Tineke Zomer fietst op Duurzame Dinsdag langs duurzame projecten

  28 augustus 2019

  Op dinsdag 3 september is het Duurzame Dinsdag. Een dag waarop duurzame ideeën en initiatieven een podium krijgen in politiek Den Haag. Wethouder Tineke Zomer wil graag mooie initiatieven uit Winterswijk een podium geven. Daarom gaat zij op die dag met de fiets op bezoek bij mensen die actief en energiek aan de slag zijn met duurzaamheid.

 • College legt ontwerp-omgevingsvisie buitengebied ter inzage

  20 augustus 2019

  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de ontwerp-omgevingsvisie voor het buitengebied van Winterswijk ter inzage te leggen.

 • Woningen voor jongeren en ouderen krijgen voorrang in de Achterhoek

  31 juli 2019

  De Achterhoekse gemeenten hebben unaniem gekozen om voorrang te geven aan woningen waar nu een tekort aan is: voor jongeren en ouderen. Naar verwachting nemen de gemeenteraden hierover eind september een besluit en kort daarna Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland.

 • Oonk Speciaalzaak ontvangt predicaat Hofleverancier

  21 juli 2019

  Oonk Rijwiel- en Babyspeciaalzaak aan de Misterstraat in Winterswijk mag zich voortaan Hofleverancier noemen. Burgemeester Joris Bengevoord overhandigde de oorkonde zondag 21 juli aan de eigenaren Gé en Wilma Oonk.

 • Winterswijk verlengt Natuur- en MilieuEducatie

  17 juli 2019

  De gemeente Winterswijk heeft besloten het Natuur- en MilieuEducatie programma (NME) te verlengen voor de periode 2019 - 2021. Het programma is in de gemeente zeer goed bevallen bij de deelnemende basisscholen. Daarom zal een nieuwe overeenkomst worden afgesloten.

 • 100% Winterswijk voert voortaan het beheer van de infozuilen uit

  17 juli 2019

  Burgemeester en wethouders hebben besloten het beheer van de informatievoorziening op nieuwe infozuilen langs de rondwegen uit te besteden aan 100% Winterswijk.

 • Rijk en regio investeren 40 miljoen euro in Achterhoek

  16 juli 2019

  Om de Achterhoek in de toekomst aantrekkelijk te houden voor haar bewoners investeren Rijk en regio gezamenlijk 40 miljoen euro in de Regio Deal Achterhoek. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en andere betrokken bewindspersonen vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De Achterhoek kampt met een dalende (beroeps-) bevolking, terwijl het een sterke en innovatieve regio is met veel gespecialiseerde maakbedrijven. De regio werkt samen met bewoners aan het behoud van een gezonde economie, met slimme innovaties in de maakindustrie, en aan het verbeteren van de woon- en leefomgeving. Nu er overeenstemming is voor de financiering en specifieke invulling van de deal, kan de regio starten met de uitvoering.

 • Regionalrat van Bezirksregierung Münster bezoekt Vreden en Winterswijk

  10 juli 2019

  In het kader van de grensoverschrijdende samenwerking bracht de Regionalrat van de Bezirksregierung Münster op woensdag 10 juli een werkbezoek aan zowel Stadt Vreden als Winterswijk.

 • Zorg voor kwetsbare kinderen en jongeren in grensstreek moet beter

  08 juli 2019

  De gemeente Winterswijk gaat met steun van de Europese Unie onderzoeken hoe de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van de jeugdzorg in het Duits-Nederlandse grensgebied kan worden verbeterd.

 • Uitbreiding koopzondagen in juli en augustus

  02 juli 2019

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft op 27 juni besloten het aantal koopzondagen per jaar met 6 extra zondagen in de maanden juli en augustus uit te breiden.

 • Joop Klein Haneveld geridderd bij 40-jarig jubileum als huisarts

  29 juni 2019

  De Winterswijkse huisarts Joop Klein Haneveld (70) is zaterdag 29 juni door locoburgemeester Elvira Schepers benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de eervolle onderscheiding bij de viering van zijn 40-jarig jubileum in Theater De Storm.

 • Gemeenteraadsbesluiten van 25 en 27 juni 2019

  28 juni 2019

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van dinsdag 25 en donderdag 27 juni de volgende besluiten genomen.

 • Onverwachte financiële opsteker voor Winterswijk

  20 juni 2019

  De gemeente Winterswijk krijgt in 2020 en latere jaren extra geld van het Rijk. Dat is een meevaller, die nog niet verwerkt is in de Kadernota die volgende week in de gemeenteraad wordt besproken. Het college komt bij de begroting in november van dit jaar met voorstellen voor de besteding van het extra geld.

 • Heeft u een idee om samen 75 jaar vrijheid te vieren?

  11 juni 2019

  In 2020 vieren wij 75 jaar vrijheid en vrede. Dat doen wij als regio Achterhoek samen met zoveel mogelijk inwoners, organisaties en buren uit de Duitse grensregio. Naast het centrale programma met bijzondere projecten is er ook veel ruimte voor lokale initiatieven. Heeft u een idee voor een lokaal initiatief om samen 75 jaar vrijheid te vieren of stil te staan bij wat 75 jaar vrede betekent in uw gemeente? Laat het ons dan weten, zodat we gezamenlijk kunnen kijken of dit initiatief in aanmerking komt voor subsidie.

 • Gemeenteraadsbesluiten van 29 mei 2019

  03 juni 2019

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van woensdag 29 mei de volgende besluiten genomen.

 • Kadernota 2019 - Gemeente koerst op armoedevrij en duurzaam Winterswijk

  29 mei 2019

  Het college van burgemeester en wethouders wil met volle kracht vooruit richting een armoedevrij en duurzaam Winterswijk. Dat staat in de Kadernota 2019 die het college vandaag heeft aangeboden aan de gemeenteraad.

 • College vraagt gemeenteraad krediet voor vervanging dak theater De Storm

  29 mei 2019

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor € 175.000 subsidie te verlenen aan theater De Storm voor het vervangen van de dakbedekking.

 • College wil meer ruimte voor koopzondagen

  14 mei 2019

  Het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk stelt de gemeenteraad voor om in de maanden juli en augustus zes extra koopzondagen aan te wijzen. Het college geeft daarmee invulling aan één van de ambities uit het coalitieakkoord 2019-2022 ‘Winterswijk wint!’.

 • College wil bedrijvenlandgoed Slinge ontwikkelen

  30 april 2019

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 23 april ingestemd met het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan “DAV-terrein”.

 • Dertien Winterswijkers krijgen Koninklijke onderscheiding

  26 april 2019

  Burgemeester Joris Bengevoord heeft tijdens de jaarlijkse Lintjesregen een recordaantal Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Maar liefst dertien Winterswijkers kregen vrijdag in Theater De Storm een lintje opgespeld.