2017

 • Eerste sessie Winterswijkse Energietafel constructief verlopen

  22 september 2017

  De Winterswijkse Energietafel is woensdagavond 20 september voor de eerste keer bijeengekomen in het gemeentekantoor. Op deze bijeenkomst hebben de deelnemers in een constructieve sfeer gesproken over een passende energiemix voor Winterswijk.

 • Winterswijk doet mee aan proefproject Village Deals

  21 september 2017

  De gemeente Winterswijk is door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geselecteerd om mee te doen aan het proefproject Village Deals. Naast Winterswijk doen er nog negen andere middelgrote gemeenten mee.

 • Bewoners, ondernemers en experts werken samen aan een energiemix voor Winterswijk

  08 september 2017

  De gemeente Winterswijk gaat samen met haar inwoners aan de slag om tot een energiemix voor Winterswijk te komen. Hiervoor wordt op 27 september een Duurzame Energie Brasserie georganiseerd, zal er een campagne gestart worden om inwoners en ondernemers kennis te laten maken met wat duurzame energie is en krijgt de Energietafel vorm.

 • Sixtina Harris uit Borken Beste Naober 2017

  05 september 2017

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft de prijs ‘Beste Naober 2017’ toegekend aan mevrouw Sixtina Harris uit Borken. Burgemeester Joris Bengevoord reikte de prijs woensdagavond 6 september uit in de synagoge in Winterswijk.

 • Burgercheque voor symposium over armoede

  06 september 2017

  De gemeenteraad neemt donderdag 14 september een besluit over het toekennen van een burgercheque aan de Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk voor de organisatie van een symposium over armoede.

 • Gemeente bereikt akkoord over aankoop bedrijfspand aan Parallelweg

  31 augustus 2017

  Het college van burgemeester en wethouders heeft overeenstemming bereikt met de eigenaren van het pand aan de Parallelweg 52 II over een ruiling van hun eigendom met een perceel bedrijfsgrond aan de Buys Ballotstraat 16. In de raadsvergadering van oktober zal de raad worden voorgesteld de benodigde financiële middelen ter beschikking te stellen om deze ruiling te kunnen effectueren.

 • Koninklijke onderscheiding voor Ineke Beijers-Holders

  02 september 2017

  Ineke Beijers-Holders (61) uit Winterswijk is zaterdag 2 september benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kreeg de Koninklijke onderscheiding met name vanwege haar jarenlange inzet voor volleybalvereniging Wivoc.

 • ZOOV blikt terug op goede start ZOOV Werk en ZOOV School

  31 augustus 2017

  Deze zomer is ZOOV gestart met twee nieuwe vervoerdiensten: het leerlingenvervoer en het vervoer van medewerkers van Laborijn in Aalten. De introductie is zonder grote problemen verlopen.

 • Snel aan de slag met uitwerking Energievisie

  18 augustus 2017

  Eind juni stelde de gemeenteraad de Energievisie Winterswijk vast. Samen met de gemeenschap wordt vanaf september aan de energiemix van Winterswijk gewerkt. Parallel worden mogelijkheden van een energiefonds onderzocht en wordt de Energietafel opgericht.

 • Kavels plan Morgenzon bijna uitverkocht

  18 juli 2017

  Het gaat nog steeds goed met de verkoop van kavels op het plan Morgenzon. Drie jaar na de start van de verkoop is ruim driekwart van de kavels verkocht.

 • Boterstraat eerste energieneutrale bouwlocatie in Winterswijk

  06 juli 2017

  Burgemeester en wethouders hebben besloten het ontwerpbestemmingsplan Boterstraat in procedure te brengen.

 • Carel van Sorgen benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

  07 juli 2017

  Carel van Sorgen (67) uit Winterwijk is op vrijdag 7 juli benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de hoge Koninklijke onderscheiding voor zijn pionierswerk op het gebied van de Smart Industry.

 • Bijna honderd belangstellenden voor traineefunctie bij gemeente Winterswijk

  03 juli 2017

  Op 18 april gaf het college van burgemeester en wethouders groen licht voor de start van een traineeproject bij de gemeente Winterswijk. Na twee maanden hebben zich al bijna honderd belangstellenden voor traineefunctie gemeld.

 • Maarten Hollander nieuwe raadsgriffier gemeente Winterswijk

  28 juni 2017

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft Maarten Hollander benoemd tot nieuwe raadsgriffier. De benoeming vond plaats tijdens de raadsvergadering op donderdag 29 juni in het raadhuis.

 • Gemeente Winterswijk zet in op verdere versterking van het winkelhart

  29 juni 2017

  Het college van burgemeester en wethouders wil het centrum van Winterswijk verder versterken door het winkelhart beter onder de aandacht te brengen bij potentiële investeerders, ondernemers en ontwikkelaars.

 • Stedenbouwkundige Riek Bakker blijft verbonden aan Beatrix Gezondheidspark

  26 juni 2017

  Stedenbouwkundige Riek Bakker blijft zich de komende tijd nadrukkelijk bezighouden met de realisatie van het Beatrix Gezondheidspark in de Oost Achterhoek. Ook worden twee mensen tijdelijk aangesteld voor de marketing en communicatie rondom dit project.

 • Winterswijk behaalt positief financieel resultaat over 2016

  26 juni 2017

  De jaarrekening van de gemeente Winterswijk laat over het jaar 2016 een positief resultaat zien van € 2.995.000.

 • Gemeenteraad behandelt Energievisie Winterswijk

  22 juni 2017

  In de openbare raadsvergadering van donderdag 29 juni behandelt de gemeenteraad de Energievisie Winterswijk 2017. Doel van de energievisie is een energieneutraal Winterswijk in 2030.

 • College Winterswijk leeft mee met Philips-medewerkers

  21 juni 2017

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk reageert teleurgesteld op het vertrek van een deel van Philips Lighting, waardoor ongeveer 95 medewerkers hun baan verliezen.

 • Gemeente Winterswijk benadert de markt voor herontwikkeling van Het Weurden

  21 juni 2017

  Bent u geïnteresseerd om te investeren in het centrum van Winterswijk? Dan nodigt de gemeente Winterswijk u graag uit om deel te nemen aan een marktconsultatie. Door deel te nemen kunt u een actieve bijdrage leveren aan de herontwikkelingsplannen voor Het Weurden.

 • Omgekeerd inzamelen gunstig voor de Winterswijkers

  01 juni 2017

  Het college van burgemeester en wethouders legt de raadscommissie Ruimte de financiële evaluatie voor van het omgekeerd inzamelen. Op 14 juni 2017 wordt deze evaluatie in de raadscommissie Ruimte besproken. Deze evaluatie is uitgevoerd omdat het variabele deel van de afvalstoffenheffing over het hele jaar 2016 nu kon worden berekend en dit voorjaar in rekening is gebracht bij de Winterswijkse huishoudens.

 • Beatrix Gezondheidspark stap dichterbij

  Met de vaststelling door het college van burgemeester en wethouders van het plan ‘Beatrix Gezondheidspark, Met Zorg Omgeven’ is de komst van het Beatrix Gezondheidspark nabij het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) een stap dichterbij gekomen. De komende tijd wordt het benodigde bestemmingsplan uitgewerkt.

 • Warenmarkt Winterswijk finalist beste markt van Nederland

  De warenmarkt van Winterswijk behoort opnieuw tot de vier beste markten van Nederland in de categorie middelgrote markten. Winterswijk werd ook in 2013 al genomineerd en uitgeroepen tot de beste markt van Nederland in deze categorie. Op 14 maart 2017 maakt de Centrale Vereniging voor Ambulante Handel (CVAH) tijdens haar landelijke congres bekend welke markten dit jaar de beste van Nederland zijn.

 • Wethouder Ilse Saris genomineerd voor verkiezing Beste Bestuurder Kleine Gemeente 2016

  09 januari 2017

  Wethouder Ilse Saris is genomineerd voor de verkiezing Beste Bestuurder Kleine Gemeente 2016. Deze verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door Binnenlands Bestuur, het vakblad voor bestuurlijk Nederland. Met wethouder Jan Burger, Wijk bij Duurstede en wethouder Frits Alberts, Borger-Odoorn is wethouder Saris in de race voor de titel. De gemeente Winterswijk is trots op de nominatie van wethouder Saris en roept inwoners op om vanaf vandaag hun stem op haar uit te brengen.

 • Project Aanpak inburgering Nieuwkomers van start

  19 januari 2017

  De gemeente Winterswijk gaat van start met het project Aanpak inburgering Nieuwkomers. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het projectplan. Dit project loopt tot augustus 2019 en heeft als doel vluchtelingen zo snel mogelijk een zelfstandig bestaan op te laten bouwen.

 • Recreatiepark ‘Het Rommelgebergte’ veilig, maar aandacht voor illegale bewoning blijft nodig

  26 januari 2017

  De handhavingsactie op recreatiepark Het Rommelgebergte eind 2015 heeft geen misstanden op het gebied van veiligheid en overlast aan het licht gebracht. Wel is in het afgelopen jaar aandacht besteed aan het opheffen van illegale bewoning van de recreatiewoningen.

 • De Winterswijkse Uitdaging krijgt subsidie voor opstart Vrijwilligerspunt Winterswijk

  26 januari 2017

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 januari 2017 besloten om De Winterswijkse Uitdaging €8.164,00 subsidie te verlenen voor de opstart van het Vrijwilligerspunt Winterswijk.

 • College wil kappen kleine bomen vergunningsvrij maken

  26 januari 2017

  Als het aan het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk ligt, wordt het kappen van bomen in tuinen en op erven grotendeels vergunningsvrij. Het voorstel geldt voor bomen met een maximale omtrek van 100 centimeter. Alleen karakteristieke erfbeplanting met eiken, beuken, lindes, kastanjes en walnootbomen valt niet onder deze vrijstellingsregeling. De gemeenteraad moet over het voorstel het finale besluit nemen.

 • Gemeente brengt bestemmingsplan Spoorzone – Fase 4 in procedure

  Burgemeester en wethouders van Winterswijk hebben besloten het ontwerp bestemmingsplan Spoorzone - Fase 4 met bijbehorend beeldkwaliteitsplan in procedure te brengen.

 • Kent u kandidaten voor de prijs Beste Naober 2017?

  Dit jaar zal de burgemeester van Winterswijk voor de vijfde keer de prijs ‘Beste Naober’ uitreiken. Kandidaten kunnen tot en met 14 april 2017 worden aangemeld.

 • Gemeente Winterswijk en ROVA starten campagne tegen zwerfafval

  13 juli 2017

  De gemeente Winterswijk en uitvoeringsorganisatie ROVA starten samen een campagne tegen zwerfvuil onder het motto: Winterswijk Mooi Schoon. De campagne begint na de zomer en loopt door tot eind 2018.