College legt ontwerpbestemmingsplan uitbreiding begraafplaats voor aan gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor het ontwerpbestemmingsplan voor de uitbreiding van de algemene begraafplaats vast te stellen. Eén van de maatregelen is een uitbreiding voor islamitisch begraven en natuurbegraven.

Het gaat om de Algemene Begraafplaats Winterswijk, gelegen circa 1 kilometer ten noordoosten van de dorpskern. De begraafplaats is omstreeks 1930 gesticht en uitbreiding tot het huidige areaal geschiedde al omstreeks 1936.

Het college van burgemeester en wethouders heeft eerder een uitvoeringsplan voor de algemene begraafplaats opgesteld. Doel is de uitstraling van de begraafplaats en de mogelijkheden voor begraven en asbijzettingen te versterken, zodat de begraafplaats ook in de toekomst een belangrijke rol blijft spelen in het gedenken van overledenen in Winterswijk. Ook heeft de gemeente al een nieuwe beheerverordening gemeentelijke begraafplaats vastgesteld.

De gemeente wenst verder de begraafplaats uit te breiden en islamitisch begraven en natuurbegraven mogelijk te maken. Het natuurbegraven voorziet tevens in een urnenveld, waar het mogelijk wordt om (verteerbare) urnen te begraven. Daar is een bestemmingsplanwijziging voor nodig. Deze heeft alleen betrekking op de uitbreiding. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage. Binnen deze termijn is één zienswijze ingediend.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de beantwoording van de ingediende zienswijze en deze ongegrond te verklaren. Daarmee wordt tevens voorgesteld het ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding begraafplaats ongewijzigd vast te stellen. Het voorstel wordt behandeld tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte op 16 mei. In de raadsvergadering van 31 mei neemt de gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan.

Uitgelicht