Winterswijk stelt nieuw beleidskader vast voor sociaal domein

Het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk biedt de gemeenteraad een nieuw beleidskader voor het sociaal domein ter vaststelling aan. Op 31 mei neemt de gemeenteraad een besluit over de nota ‘Meedoen in Winterswijk’.

In 2014 heeft de gemeenteraad een beleidskader voor het sociaal domein vastgesteld, genaamd ‘De Kracht van Winterswijk’. In dit beleidskader zijn uitgangspunten geformuleerd die eraan moeten bijdragen dat alle Winterswijkers naar vermogen mee kunnen doen in de samenleving.

Na vier jaar is het tijd voor een nieuw beleidskader  voor de periode 2018-2022: ‘Meedoen in Winterswijk’. Als basis voor dit beleidskader is onder meer de recent gehouden evaluatie sociaal domein gebruikt.

Meedoen in Winterswijk
Vanaf 2014 zijn er al goede stappen gemaakt om alle Winterswijkers mee te laten doen aan de samenleving. We merken wel dat nog niet alle inwoners dezelfde mogelijkheden hebben om (helemaal) zelfstandig mee te doen in de samenleving. De oorzaken kunnen liggen in een fysieke en psychische beperking, maar ook het gebrek aan geld of de juiste opleiding kunnen de oorzaak zijn. Als gemeente moeten we ervoor zorgen dat iedereen zoveel mogelijk mee kan doen.

Om meedoen voor alle Winterswijkers mogelijk te maken, heeft het college acht speerpunten voorgesteld aan de gemeenteraad waar de komende vier jaar extra op wordt ingezet. Dit zijn: samenwerken, armoedebestrijding, gezondheid, werken, participeren, preventie, bestrijden laaggeletterdheid en wonen. “Ik vind het belangrijk  dat  iedereen in Winterswijk meedoet en ga ervan uit dat we de komende vier jaar belangrijke stappen zetten in deze richting”, zegt wethouder Ilse Saris.

Uitgelicht