Ontwikkelaar, bibliotheek, Boogie Woogie en college van B en W gaan voor nieuw Cultuurkwartier

Explorius Vastgoedontwikkeling heeft in opdracht van de gemeente Winterswijk een haalbaarheidsstudie naar het Cultuurkwartier Winterswijk afgerond. De voorkeur van alle betrokken partijen gaat uit naar vervangende nieuwbouw, direct aan het Weurden. Het college van burgemeester en wethouders biedt de haalbaarheidsstudie nu aan de gemeenteraad aan.

Het Cultuurkwartier Winterswijk is het gebied tussen het Weurden, de Spoorstraat, de Roelvinkstraat en de Dingstraat. In juni selecteerde de gemeente Winterswijk Explorius Vastgoedontwikkeling om een plan voor het Cultuurkwartier te maken. Het Cultuurkwartier staat voor een bruisende mix van cultuur, horeca, retail en wonen die bewoners en bezoekers van Winterswijk aanspreekt. Het plan komt in drie fasen tot stand:

1.    Haalbaarheidsstudie, ca. 6 maanden.
2.    Ontwikkelplan, ca. 6 maanden
3.    Vervolgfase, ca. 12 maanden

De haalbaarheidsstudie is nu door Explorius afgerond. In deze fase heeft Explorius het behoud van de huidige muziekschool vergeleken met vervangende nieuwbouw. Ook heeft Explorius verkend of culturele en commerciële partijen bereid zijn om te participeren in het Cultuurkwartier. Hun ideeën, wensen en condities heeft Explorius vertaald in een concreet programma van eisen. De voorkeur van de bibliotheek, Boogie Woogie en Explorius gaat uit naar vervangende nieuwbouw direct aan het Weurden. Binnenkort tekenen de betrokken partijen hierover een intentieovereenkomst.

Winterswijk als aantrekkelijke plaats om uit te gaan en te winkelen
De bibliotheek en het muziekcentrum worden samen met een nieuwe bioscoop direct aan het Weurden gesitueerd. Ook komt er een park met daaronder een grote parkeervoorziening. Het park zal vanuit het Weurden zichtbaar zijn via een nieuw gängeske en maakt ook een verbinding richting de Notaristuin. Rondom het park komen woningen.
De voormalige Expert en Aldi aan het Weurden worden gesloopt, waarbij de gevels van de oude Expert behouden blijven. Wethouder Ilse Saris en Wim Aalderink gaven aan ‘dat de gehele ontwikkeling er niet alleen voor zorgt dat het gebied ingrijpend wordt opgeknapt, maar ook dat het centrum als geheel wordt versterkt met cultuurfuncties, horeca, een bioscoop en wonen. Hiermee vergroot Winterswijk haar positie als aantrekkelijke regionale plaats om uit te gaan, te winkelen en te wonen, een belangrijk uitgangspunt uit het coalitieakkoord Winterswijk maken we samen!’.

Een toekomstbestendig gebouw voor Boogie Woogie
Het haalbaarheidsonderzoek laat zien dat nieuwbouw ongeveer even duur is als het opknappen van het bestaande gebouw van Boogie Woogie. Door Boogie Woogie en de bibliotheek samen in een nieuw gebouw onder te brengen ontstaat de mogelijkheid een gebouw te realiseren dat laag in onderhouds- en energielasten is. Dit levert een positieve bijdrage aan de exploitatie van Boogie Woogie. De bibliotheek verwacht dat het aantal leden weer zal toenemen bij terugkeer naar het centrum en dat het in het centrum ook gemakkelijker wordt om vrijwilligers te werven. In het vervolg van het project wordt samen met het Gerrit Komrij College uitgewerkt wat er met de leegkomende ruimte in de school gebeurt.

Vervolg
Met het opknappen van het volledige plangebied wordt er circa € 20 miljoen in het centrum van Winterswijk geïnvesteerd. Op dit moment rust er nog een tekort van circa € 1 miljoen op het project. Het college vraagt Explorius dan ook in de volgende fase van het project te komen tot een sluitende grondexploitatie. Wanneer de gemeenteraad de haalbaarheidsstudie vast stelt werkt Explorius de studie in circa zes maanden uit tot een integraal ontwikkelplan. In deze fase zal uitvoerig worden gesproken met Winterswijkers, ondernemers en potentiële investeerders. Hun inbreng wordt verwerkt in het definitieve plan. Als de gemeenteraad vervolgens groen licht geeft kwalificeert Explorius zich als uitvoerend ontwikkelaar.

 

Cultuurkwartier

> Overzicht Cultuurkwartier (pdf, 2.406 kB)

Uitgelicht