Tiny Forest brengt natuur dicht bij de inwoners in Winterswijk

De gemeente Winterswijk heeft een prachtig landschap. Ook in de bebouwde kom streeft de gemeente naar een groene en gevarieerde leefomgeving.

De gemeente heeft, zoals in het coalitieakkoord 2018-2022 is aangegeven, de ambitie meer groen in de dorpskern te realiseren en het groen van het buitengebied door te trekken tot in de kern. Door onder andere het realiseren van een Tiny Forest wil de gemeente de natuur dichter bij de burger brengen.

“Een Tiny Forest is een mooi initiatief om kinderen in contact te brengen met de natuur”, laat wethouder Wim Aalderink weten. “Samen met burgers, scholen en lokale groene partijen zetten we ons in om de biodiversiteit, bewustwording en gezondheid in Winterswijk te vergroten.”

Wat is een Tiny Forest?
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit minibos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. De bossen stimuleren biodiversiteit en helpen bij het klimaatbestendig maken van gemeenten.

Hoe gaan we dat realiseren?
In samenwerking met IVN wordt uitwerking gegeven aan een Tiny Forest. Het IVN zal het proces en uitvoering begeleiden, de gemeente zal hierin faciliteren. Hiervoor worden de Winterswijkse scholen benaderd, op basis van medewerking wordt voor één school of meerdere scholen een locatie voor een Tiny Forest bepaald. Het streven is om uiterlijk april 2019 een Tiny Forest te hebben gerealiseerd.

 

Uitgelicht