150 Leerlingen Gerrit Komrij College maken kennis met gemeente en politiek

Op 29 en 30 januari en 5 februari worden ongeveer 150 vierdeklassers HAVO en VWO van het Gerrit Komrij College ontvangen in de raadzaal in het raadhuis. De gemeente Winterswijk ontvangt de leerlingen voor een bijeenkomst die wordt verzorgd door ProDemos, het ‘Huis voor Democratie en rechtsstaat’. Tijdens dit zogenaamde Klassenbezoek@Gemeentehuis maken leerlingen kennis met de lokale politiek.

De leerlingen krijgen uitleg over het politieke proces en de machtsverhoudingen in de gemeente. Ze gaan zelf aan de slag met actieve werkvormen en een rollenspel. Daarbij leren ze hoe ze zelf invloed kunnen uitoefenen. Tijdens de bijeenkomst ontmoeten de leerlingen een aantal Winterswijkse gemeenteraadsleden.

 

Uitgelicht