Gemeente kiest Explorius Vastgoedontwikkeling voor realisatie Cultuurkwartier BoogieWoogie

De gemeente Winterswijk heeft na afronding van een openbare tender ontwikkelaar Explorius de opdracht gegund om Cultuurkwartier BoogieWoogie te gaan ontwikkelen.

Eind 2016 kocht de gemeente de leegstaande panden van Aldi en Expert. In 2017 zijn de panden tijdelijk verhuurd en is op basis van een openbaar gepubliceerde marktconsultatie een globale visie op het gebied ontwikkeld. Nadat de raad deze visie begin dit jaar heeft vastgesteld heeft de gemeente nu Explorius Vastgoedontwikkeling geselecteerd. Explorius gaat de mogelijkheden verkennen om een kruisbestuivende mix van cultuurvoorzieningen, horeca, retail en wonen te realiseren in het plangebied. Cultuurcentrum BoogieWoogie en de bibliotheek Oost-Achterhoek hebben al interesse getoond om te participeren in het plan. “We willen het gebied zodanig herontwikkelen dat het centrum als geheel economisch sterker, aantrekkelijker en leefbaarder wordt”, aldus wethouder Ilse Saris.

Vervolg
De komende zes maanden voert Explorius een haalbaarheidsstudie uit. De ideeën van potentiële participanten worden vertaald in een concreet businessplan, waarin naast het programma van eisen, de organisatorische, financiële en juridische consequenties voor alle betrokken stakeholders inzichtelijk worden gemaakt. Daarin staat ook hoe de Winterswijkers worden betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen. Wanneer de plannen haalbaar blijken en de gemeenteraad ermee instemt, zal Explorius de plannen verder uitwerken tot een concreet ontwikkelplan.

Cultuurkwartier BoogieWoogie

Uitgelicht