Gemeenteraadsbesluiten van 14 juni 2018

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 14 juni de volgende onderwerpen behandeld.

Raad stemt unaniem in met voorstel voor doorontwikkeling Regio Achterhoek
De Regio Achterhoek is een samenwerkingsverband van de zeven Achterhoekse gemeenten (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk). In juni nemen alle betrokken gemeenteraden een besluit over een voorstel voor een nieuwe samenwerkingsvorm binnen de Regio Achterhoek. De voorgestelde nieuwe organisatiestructuur bestaat uit een Achterhoek Raad, Achterhoek Board, Achterhoek Thematafels en Regio Achterhoek. De nieuwe samenwerkingsstructuur is nodig om regionale vraagstukken slagvaardiger en efficiënter aan te kunnen pakken.
In november en december 2017 hebben alle zeven Achterhoekse gemeenten een besluit genomen over de het voorstel ‘De Achterhoek werkt door’. Het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek en de gemeenteraden hebben Regio Achterhoek opdracht gegeven dit voorstel verder uit te werken, binnen de gestelde kaders en met inachtneming van de door de raden aangenomen amendementen en moties. Dit heeft geleid tot het aangepaste voorstel ‘De Achterhoek werkt door 2.0’. De gemeenteraad van Winterswijk heeft unaniem ingestemd met dit voorstel.

Raad neemt afscheid van wethouders Rik Gommers en Gert-Jan te Gronde
Dit was de laatste raadsvergadering waarin de wethouders Rik Gommers (WB) en Gert-Jan te Gronde (VVD) in functie waren. Aan het slot van de vergadering nam de gemeenteraad met warme woorden afscheid van beide wethouders en bedankte hen voor hun inzet voor Winterswijk. De afscheidsreceptie van de wethouders vindt plaats op vrijdag 22 juni van 16.30 tot 18.30 uur in theater De Storm.

Gert-Jan te Gronde Rik Gommers

Meer informatie?
Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op http://winterswijk.raadsinformatie.nl. De besluitenlijst kunt u vinden op www.winterswijk.nl/bis/Raad/Vergaderingen_gemeenteraad.

Uitgelicht