College wil bedrijvenlandgoed Slinge ontwikkelen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 23 april ingestemd met het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan “DAV-terrein”.

Het DAV-terrein ligt in het zuidwestelijk deel van de gemeente Winterswijk. Tot 1991 was hier het destructiebedrijf Dierlijke Afval Verwerking (DAV) gevestigd. Dit bedrijf is geruime tijd geleden gesloopt.

De locatie maakt geografisch onderdeel uit van een reeks bijzondere gebieden en gebouwen langs de beek de Boven-Slinge. De functionele en bedrijfsmatige uitstraling van het terrein staat in schril contrast met de groene en cultuurhistorische uitstraling van de omgeving. Om dit te herstellen wil de gemeente Winterswijk een nieuwe invulling aan de locatie geven, die past bij haar unieke ligging. Nieuwe bedrijvigheid is toegestaan op deze locatie, maar moet wel passen in het landschap. “Het is een unieke vestigingslocatie voor ondernemers die een groene uitstraling van hun onderneming belangrijk vinden. Bedrijven met een maximale perceelgrootte van 0,5 ha tot en met milieucategorie 3.2 kunnen zich hier vestigen”, aldus wethouder Inge klein Gunnewiek.

Door de landschapswaarden zoveel mogelijk te behouden en waar mogelijk te versterken ontstaat er een verruiming van de natuurwaarden. Het oostelijk gedeelte van het plangebied zal worden ingericht voor waterretentie. De Boven-Slinge krijgt extra ruimte in het werklandschap, waardoor de natuurlijke stroom van de beek beter tot zijn recht komt.

Procedure bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan “DAV-terrein” ligt met met ingang van woensdag 1 mei 2019 tot en met dinsdag 11 juni 2019 ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Het plan is ook in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0294.BP1007SGWERKLSCHAP-OW01

Zolang het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt kunnen zienswijzen over het plan worden ingediend bij de gemeenteraad, postbus 101, 7100 AC Winterswijk.