Heeft u een idee om samen 75 jaar vrijheid te vieren?

In 2020 vieren wij 75 jaar vrijheid en vrede. Dat doen wij als regio Achterhoek samen met zoveel mogelijk inwoners, organisaties en buren uit de Duitse grensregio. Naast het centrale programma met bijzondere projecten is er ook veel ruimte voor lokale initiatieven. Heeft u een idee voor een lokaal initiatief om samen 75 jaar vrijheid te vieren of stil te staan bij wat 75 jaar vrede betekent in uw gemeente? Laat het ons dan weten, zodat we gezamenlijk kunnen kijken of dit initiatief in aanmerking komt voor subsidie.

Het centrale programma voor de Achterhoek is onderdeel van één van de vijf regioprogramma’s van Stichting Gelderland Herdenkt van de Provincie Gelderland. Naast de gebruikelijke herdenkings- en vieringsactiviteiten die er plaatsvinden, heeft dit Achterhoekse programma een aantal centrale thema’s waar de deelnemende gemeenten aan meedoen. Hiermee wordt de verbinding gemaakt met het heden en de toekomst als het gaat om vrijheid en vrede.

Lokale initiatieven
Om een breed publiek te interesseren, gaan de Achterhoekse gemeenten bij de activiteiten uit van zoveel mogelijk betrokkenheid, kennis en kunde van lokale initiatiefnemers. Zo kunnen we als regio Achterhoek een samenhangend, divers en sterk programma brengen.

Subsidie
Er is een aantal eisen opgesteld waar een initiatief aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie. Deze informatie vindt u in het bijgevoegde 'Programma en procedure 75 jaar vrijheid' onderaan deze pagina. U kunt een subsidieaanvraag indienen tot en met september 2019. Na deze periode worden de initiatieven verzameld en beoordeeld. In de maand oktober ontvangen de aanvragers nader bericht of de subsidie wordt toegekend. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Paulien van Vliet via pvliet@winterswijk.nl of 0543-543106.

Programma en procedure Regio Achterhoek
Via de volgende link kunt u het plan en de procedure voor de viering van 75 jaar vrijheid in de Achterhoek downloaden. In dit document staat o.a. aan welke voorwaarden uw plan moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie.

> Download Programma en procedure 75 jaar vrijheid (pdf, 400 kB)

Logo 75 jaar vrijheid