Inloopbijeenkomst inrichtingsplan EucalyptaPark

De gemeente Winterswijk houdt op maandag 15 april tussen 18.30 en 21.00 uur een inloopbijeenkomst in het gemeentekantoor over het concept-inrichtingsplan voor het EucalyptaPark.

Het gaat om het gebied tussen de Schoolstraat, Jeugdkerkstaat, het Mevr. Kuipers-Rietbergplein en de nabije omgeving. De gemeente wil dit gebied vanaf begin volgend jaar grondig opknappen. De bestaande parkeerplaatsen worden samengevoegd, zodat er ruimte ontstaat  voor een nieuw park: het EucalyptaPark.

In een eerder stadium heeft de gemeente samen met omwonenden en vastgoedeigenaren uit het gebied een visie voor diverse gebouwen en de openbare ruimte ontwikkeld. Onderdelen van deze visie zijn al uitgevoerd. Zo heeft Christengemeente De Ontmoeting het voormalig gebouw Eucalypta grondig gerenoveerd en heeft de eigenaar van Dalphin International het gebouw van de Rabobank verbouwd. De visie is nu ook vertaald in een concept-inrichtingsplan voor de openbare ruimte.

Graag nodigen wij u uit voor de inloopbijeenkomst op 15 april om kennis te komen nemen van het concept-inrichtingsplan. Wij stellen het op prijs als u zich van tevoren opgeeft bij Manon van Bree (telefonisch 0543 543 543 of per mail via mbree@winterswijk.nl).

Impressie EucalyptaPark
Impressie van het EucalyptaPark