Paasvuren in Winterswijk mogen onder voorwaarden doorgaan

Komend paasweekend mogen paasvuren in Winterswijk worden ontstoken, mits bepaalde afstandsnormen in acht worden genomen.

Het is al langere tijd droog. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) heeft daarom ‘Fase II’ afgekondigd. De VNOG heeft gemeenten geadviseerd geen stookontheffingen af te geven, tenzij er bepaalde afstandsnormen in acht worden genomen om brandgevaar te voorkomen.

Op basis van het advies van de VNOG heeft burgemeester Joris Bengevoord in overleg met de brandweer besloten het ontsteken van paasvuren in Winterswijk onder bepaalde voorwaarden toe te staan. Deze voorwaarden houden in dat het ontsteken van paasvuren afhankelijk wordt gesteld van de omvang, de situering ten opzichte van de omgeving en de windkracht (zie onderstaande tabel). Medewerkers van het team Handhaving van de gemeente controleren of alle paasvuren aan deze voorwaarden voldoen. Mocht het weer veranderen, dan kan de gemeente alsnog besluiten tot een stookverbod.

Vuurfestival Meddo
De gemeente en brandweer hebben woensdagochtend overleg gevoerd met de organisatie van het Vuurfestival in Meddo. Met de organisatie zijn afspraken gemaakt over extra veiligheidsmaatregelen en de omvang van het paasvuur. Onder deze condities mag ook dit paasvuur worden ontstoken.

Afstandstabel verbranden snoeihout / paasvuren bij extreme droogte

Hoeveelheid

Omgeving

Windsnelheid, maximaal

Maximale omvang brandstapel

 

Minimale afstanden tot natuurbrand gevaarlijk gebied bij windsnelheid van

 

 

4 m/s
windkracht 3

6 m/s
windkracht 4
laag

8 m/s
windkracht 4
hoog

11 m/s
windkracht 5

5-25 m3
25-50 m3
50-75 m3
75-100 m3
100-200 m3
200-500 m3
500-1.000 m3

*Bos/hei/veen

100 meter
125 meter
140 meter
155 meter
200 meter
270 meter
340 meter

150 meter
185 meter
210 meter
230 meter
300 meter
405 meter
510 meter

200 meter
250 meter
280 meter
310 meter
400 meter
540 meter
680 meter

500 meter
1.000 meter
1.000 meter
1.000 meter
1.000 meter
1.000 meter
1.000 meter

Bos/hei/veen = vanaf een perceeloppervlakte van 5 ha.