College legt bestemmingsplan grensoverschrijdend dienstencentrum Gaxel ter vaststelling voor aan raad

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan voor het grensoverschrijdend dienstencentrum Gaxel vast te stellen en de ingebrachte zienswijzen ongegrond te verklaren. Op donderdag 28 maart neemt de raad hierover een besluit. De gemeenten Vreden en Winterswijk verwachten eind 2019 te kunnen starten met de bouw.

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn twee zienswijzen ingediend. Eén zienswijze vraagt om rekening te houden met de landschappelijke inpassing, een groene afscherming naar de nabijgelegen recreatie¬woningen en om een herplantplicht. De andere zienswijze gaat over zorgen om het uitzicht, mogelijke lichtweerkaatsing door het nieuwe gebouw en verstoring van de rust.

Deze zienswijzen leiden volgens het college niet tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan. Wethouder Wim Elferdink: “In het plan is nadrukkelijk rekening gehouden met de landschappelijke inpassing van het nieuwe gebouw. Het college stelt de gemeenteraad daarom voor het bestemmingsplan vast te stellen. Daarmee komt de realisatie van het dienstencentrum weer een stap dichterbij.”

Grensoverschrijdend dienstencentrum Gaxel
Het nieuwe bestemmingsplan wordt samen met het aanliggende Bebauungsplan van Vreden de basis om op de grens een grensoverschrijdend, duurzaam, dienstencentrum te realiseren. Het grensoverschrijdend dienstencentrum komt op de grens aan de Vredenseweg/ Winterswijkerstrasse richting Vreden. De landsgrens loopt dan dwars door het gebouw heen.

Het doel van het dienstencentrum is grensoverschrijdend ondernemen en werken te bevorderen. Het dienstencentrum richt zich op zowel bestaande bedrijvigheid als nieuwe ondernemingen. Het dienstencentrum moet ook dienen als ontmoetings- en informatiepunt voor het overbruggen van verschillen in cultuur, taal en de omgeving. Uniek in het concept is dat bedrijven in één gebouw een Nederlandse en een Duitse voordeur hebben. Zo kunnen zij doelgericht gebruik maken van de voordelen van een Duits en Nederlands adres voor één gebouw.

Vervolgprocedure
Na het raadsbesluit op 28 maart 2019 volgt er een publicatie en zal het door de raad vastgestelde bestemmingsplan zes weken ter visie liggen. Tijdens deze periode hebben belanghebbenden de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de Raad van State.