Winterswijk verlengt Natuur- en MilieuEducatie

De gemeente Winterswijk heeft besloten het Natuur- en MilieuEducatie programma (NME) te verlengen voor de periode 2019 - 2021. Het programma is in de gemeente zeer goed bevallen bij de deelnemende basisscholen. Daarom zal een nieuwe overeenkomst worden afgesloten.

Twee jaar geleden heeft de gemeente Winterswijk met Stichting Staring Educatie een overeenkomst gesloten voor het NME. In dit kader wordt aan de basisscholen in de gemeente een breed scala aan lessen aangeboden. Centraal in deze lessen staat het zelf buiten beleven van de natuur. De overeenkomst zou eind dit schooljaar aflopen.

Enthousiaste reacties
De afgelopen maanden heeft de gemeente met de basisscholen en Stichting Staring Educatie de afgelopen twee jaar geëvalueerd. De  reacties van de scholen waren allen zeer positief. Basisschool De Vlier; "Actief voor het landschap"; deze les was goed verzorgd en werd gegeven op een mooie locatie. De kinderen waren enthousiast.

Wethouder Schepers is blij dat de scholen zo positief zijn over NME. Wethouder Schepers:
‘De lessen dragen bij aan bewustwording. Het belang van duurzaam omgaan met onze natuur wordt in de lessen onder de aandacht gebracht’.  De gemeente heeft besloten de overeenkomst te verlengen.

Duurzaam Winterswijk
Onder het motto ‘de toekomst maken we samen/ Winterswijk Duurzaam’ waar de gemeente Winterswijk zich hard voor maakt, sluiten de lesprogramma’s aan op de thema’s klimaat, cultuurhistorie, biodiversiteit en kringlopen.

Nieuw in het aanbod zijn de klimaatlessen voor groep drie tot met acht. Klimaat is een actueel onderwerp en met hulp van verschillende materialen en een gastles op school, wordt er aandacht besteedt aan dit onderwerp. Tijdens de les wordt bijvoorbeeld duidelijk dat vergroening van de omgeving invloed kan hebben op waterbeheersing.

Natuur- en Milieueducatie lessen zijn beschikbaar voor alle Winterswijkse basisscholen. Per groep kan vijf uur educatie per kalenderjaar worden ingezet.

Natuur- en Milieueducatie