College legt ontwerpbestemmingsplan ijs- en skeelerbaan voor aan gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan voor de nieuwe ijs- en skeelerbaan ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. De raad neemt hierover op 5 november een besluit.

De nieuwe locatie van de ijs- en skeelerbaan is op de hoek van de Kottenseweg en Bataafseweg, ten zuiden van sportpark Trias. De baan met een lengte van 400 meter en een breedte van 10 meter wordt volledig geasfalteerd. Wanneer niet wordt geschaatst, zal de (geasfalteerde) ijsbaan functioneren als skeelerbaan.

Clusteren
Naast de ijs- en skeelerbaan wordt ten westen van de baan een krabbelbaan voor kinderen gerealiseerd. Ook wordt op het terrein een klein gebouw gerealiseerd met ruimtes voor opslag, vergaderen en koek en zopie. De baan ligt evenwijdig aan de Kottenseweg. Voor fietsers wordt een aparte inrit gerealiseerd vanaf het bestaande fietspad aan de Bataafseweg. Voor auto's worden nabij de inrit 12 parkeerplaatsen gerealiseerd. Bij drukte wordt gebruik gemaakt van de parkeerplaatsen bij Trias.

Behoefte
Voorheen was een ijsbaan gelegen langs de Misterweg. Deze is verloren gegaan ten behoeve van de uitbreiding van een transportbedrijf. Wethouder Elvira Schepers-Janssen: “Met de realisatie van de ijsbaan brengen we deze recreatieve voorziening terug in de gemeente. Doordat de baan wordt geasfalteerd betreft het een permanente voorziening, die ook gebruikt wordt als skeelerbaan. Zo kunnen nog meer sportieve inwoners van deze plek gebruik maken.”

Landschappelijke inpassing
De te realiseren ijs- en skeelerbaan wordt landschappelijk ingepast. Onderdelen van de landschappelijke inpassing zijn het realiseren van een groenwal, een bomengroep en een waterretentie. Deze landschapselementen vormen een versterking van de landschappelijke waarde van de omgeving.

Zienswijze
Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn 3 zienswijzen ingediend. Na overleg tussen de indieners van de zienswijzen en de gemeente zijn goede afspraken gemaakt met betrekking tot het bestemmingsplan. Op basis van deze afspraken zijn alle ingediende zienswijzen ingetrokken.