Afval

 • Plastic, GFT, papier, KCA, restafval

  Op de afvalkalender vindt u de ophaaldagen van het plastic, papier, GFT (groente-, fruit- en tuinafval). ROVA haalt KCA (klein chemisch afval) twee keer per jaar op.

 • Glas, textiel, grof tuinafval

  Glas brengt u naar een glasbak. Textiel wordt 4 keer per jaar opgehaald of u brengt het zelf weg. Grof tuinafval brengt u naar het milieubrengstation.

 • Grof, bouw- sloopafval en asbest storten

  Grofvuil, bouwafval en asbest brengt u naar het milieubrengstation of naar een particuliere inzamelaar.

 • Milieubrengstation (ROVA)

  Bij het Milieubrengstation kunt u veel soorten afval brengen. Neemt u een legitimatiebewijs mee.

 • Milieupas

  Om afval in ondergrondse containers te doen of naar het milieubrengstation te brengen heeft u een milieupas (een ‘ROVA-pas’) nodig.

 • Container omruilen of vervangen

  U kunt een vervangende container aanvragen bij ROVA

 • Afvalstoffenheffing

  Elke gebruiker betaalt 'vastrecht'. Ook als u geen huisvuil heeft betaalt u afvalstoffenheffing.

 • NEE-JA-sticker

  Als u geen ongeadresseerd drukwerk wilt ontvangen, dan kunt u dat aangeven met een brievenbussticker. Er zijn twee soorten stickers.

 • Vuur stoken, snoeihout verbranden

  Wilt u snoeihout verbranden of een paas-/vreugdevuur organiseren? Dan moet u toestemming (ontheffing) vragen aan de gemeente.

Uitgelicht