Afval

 • Plastic, GFT, papier, KCA, restafval

  Op de afvalkalender vindt u de ophaaldagen van het plastic, papier, GFT (groente-, fruit- en tuinafval). ROVA haalt KCA (klein chemisch afval) twee keer per jaar op.

 • Glas, textiel, grof tuinafval

  Glas brengt u naar een glasbak. Textiel wordt 4 keer per jaar opgehaald of u brengt het zelf weg. Grof tuinafval brengt u naar het milieubrengstation.

 • Grof, bouw- sloopafval en asbest storten

  Grofvuil, bouwafval en asbest brengt u naar het milieubrengstation of naar een particuliere inzamelaar.

 • Milieubrengstation (ROVA)

  Bij het Milieubrengstation kunt u veel soorten afval brengen. Neemt u een legitimatiebewijs mee.

 • Milieupas

  Om afval in ondergrondse containers te doen of naar het milieubrengstation te brengen heeft u een milieupas (een ‘ROVA-pas’) nodig.

 • Container omruilen of vervangen

  U kunt een vervangende container aanvragen bij ROVA

 • Afvalstoffenheffing

  Elke gebruiker betaalt 'vastrecht'. Ook als u geen huisvuil heeft betaalt u afvalstoffenheffing.

 • NEE-JA-sticker

  Aanvragen NEE-NEE of NEEN-JA sticker

 • Vuur stoken, snoeihout verbranden

  Toestemming (ontheffing) aanvragen, stoken bij droogte, bezwaar maken

 • Mooi Schoon

  De gemeente en ROVA houden een campagne om hondenpoep en zwerfafval te verminderen. De campagne heet 'Winterswijk Mooi Schoon'. Op dit moment lopen de campagnes 'hondenpoep' en 'vuurwerk' opruimen. Helpt u mee Winterswijk mooi schoon te krijgen en te houden?

Uitgelicht