Glas

Aanbieden van glas is altijd gratis. U kunt glas inleveren bij de daarvoor bestemde glasbak in uw wijk, bij de supermarkt of bij het Milieubrengstation.

Waar in te leveren?

U kunt glas inleveren bij de daarvoor bestemde glasbak in uw wijk, bij de supermarkt of bij het Milieubrengstation.

Eenmaal gescheiden blijft gescheiden

Mensen denken weleens dat het gescheiden ingeleverde glas in de ROVA-wagen weer bij elkaar wordt gegooid. Niets is minder waar. Het glas dat u gescheiden heeft ingeleverd, blijft gescheiden.

Glasafval

Wat is wel glasafval

Glazen verpakkingen zoals:
Kruidenpotjes
Groentepotten
Frisdrankflesjes
Wijnflessen
Parfumflesjes

Wat is geen glasafval

Spiegels (dit kunt u bij het milieubrengstation kwijt)
Ruiten (dit kunt u bij het milieubrengstation kwijt)
Lampen (dit kunt u bij het milieubrengstation kwijt)

Wat mag in welke afvalcontainer?

Het scheiden van huishoudelijk afval is nodig voor de verwerking naar schone grondstoffen. Weet u altijd precies wat in welke container hoort? De folder ‘Wat mag in welke afvalcontainer?’ helpt u bij het scheiden van uw afval.

Wat mag in welke afvalcontainer