Vuur stoken, snoeihout/paasvuur verbranden

Wilt u snoeihout verbranden of  een paas-/vreugdevuur organiseren? Dan moet u daarvoor een ontheffing aanvragen.

Online aanvragen ontheffing  Snoeihout verbranden

Voorschriften verbranden snoeihout

Voor het stoken van snoeihout gelden een aantal voorschriften.

Vuur stoken of groenafval verbranden bij droogte

Bij droogte kan de Brandweer natuurbrandrisico fase 2 afkondigen. Houdt daarom de website www.natuurbrandrisico.nl goed in de gaten. Hierop kunt u zien hoe klein of groot het natuurbrandgevaar is in uw gebied.

Bij fase 2 gelden de volgende afstanden, naast de afstanden die eerder op deze pagina staan.

Maximale omvang brandstapel 0-5 m³

windsnelheid afstand tot natuurbrandgevaarlijk gebied
4 m/s 50 meter
6 m/s 100 meter
8 m/s 150 meter
11 m/s 450 meter

 

Maximale omvang brandstapel 5-25 m³

windsnelheid afstand tot natuurbrandgevaarlijk gebied
4 m/s 100 meter
6 m/s 150 meter
8 m/s 200 meter
11 m/s 500 meter

 

Bij droogte en een windkracht van meer dan 11m/s mag u geen vuur stoken of groenafval verbranden.

Bezwaar maken

De gemeente kan de ontheffing weigeren om hinder te voorkomen, in het belang van de openbare orde en veiligheid of ter bescherming van de leefomgeving en het milieu. Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u tot 6 weken na de beslissing bezwaar maken.

Bodemverontreiniging

De verbrandingsresten kunnen stoffen bevatten die de bodem verontreinigen. Wij adviseren u met klem eventuele verbrandingsresten af te voeren naar een verwerkingsbedrijf van bedrijfsafval dat voldoet aan de in dat kader gestelde wettelijke eisen.

U moet de eigenaren van de grond - als de grond niet uw eigendom is - van het risico van bodemverontreiniging op de hoogte brengen.

Uitgelicht