Afvalstoffenheffing

De gemeente zamelt alle huishoudelijke afvalstoffen voor u in. Om de kosten van deze inzameling en de verwerking hiervan te dekken, bent u afvalstoffenheffing verschuldigd. Elke gebruiker betaalt vastrecht. Ook als u geen huisvuil aanbiedt moet u afvalstoffenheffing betalen.

Met ingang van 2016 is het zogenaamde omgekeerd inzamelen ingegaan. Dit betekent dat herbruikbare afvalstoffen (papier, plastic, blik,  groente-, fruit- en tuinafval) gratis aan huis worden opgehaald. U moet betalen voor het aanbieden van restafval. In de loop van 2015 heeft ieder huishouden hiervoor de benodigde inzamelcontainers en afvalpas ontvangen.

Kosten

Vastrecht:

  • € 150,00

Variabel deel:

  • € 1,25 per aanbieding aan ondergrondse container

  • € 5,00 per aanbieding van de 140 liter restafvalcontainer

  • € 7,50 per aanbieding van de 240 liter restafvalcontainer

  • € 15,00 per jaar voor een medische container

  • € 15,00 per jaar voor de alternatieve inzameling

Verhuizen

Wanneer u gedurende het belastingjaar verhuist binnen de gemeente Winterswijk, dan verandert er niets voor u; u ontvangt geen nieuwe aanslag voor het nieuwe adres (de oorspronkelijke aanslag geldt ook voor het nieuwe adres).

Wanneer u verhuist naar een adres buiten de gemeente Winterswijk, dan krijgt u voor het aantal volle maanden dat u niet meer in de gemeente Winterswijk woont een vermindering van de aanslag afvalstoffenheffing voor het vastrecht. Daarbij wordt uitgegaan van de gegevens uit de basisregistratie persoonsgegevens (BRP). Het is dus in uw eigen belang dat u tijdig uw verhuizing meldt. De vermindering van de aanslag volgt dan automatisch. Daarnaast zullen de aanbiedingen van het restafval worden afgerekend.