Betaling van de aanslag

De gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen kunt u in 2 termijnen betalen. Voor sommige aanslagen (o.a. toeristenbelasting en marktgelden) geldt een andere betalingstermijn. Deze vindt u op de aanslag zelf.

Automatische incasso

Als u de machtiging voor automatische incasso invult, betaalt u de gemeentelijke belastingen niet in 2, maar in 6 termijnen.  De machtiging voor automatische incasso treft u bij de aanslag aan. Heeft u geen machtigingskaart dan kunt u gebruik maken van het digitale machtigingsformulier (toegang met DigiD). Heeft u geen DigiD dan kunt u het machtigingsformulier ook afhalen op het gemeentekantoor. Elk termijnbedrag wordt steeds aan het eind van elke maand (rond de 26ste dag) van uw rekening afgeschreven. De eerste termijn zal 1 maand na de dagtekening worden afgeschreven. Uw machtiging kunt u weer intrekken door middel van het formulier intrekking machtiging automatische incasso (DigiD nodig). Het formulier Intrekking Machtiging kunt u ook op het gemeentekantoor ophalen.

Betalingsregeling

Als u niet op tijd kunt betalen, neem dan contact op met het team Financieel Beheer via telefoonnummer (0543) 543 543. Er kan dan eventueel een betalingsregeling worden getroffen.

Als u niet betaalt via de acceptgirokaart, maar bijvoorbeeld met telebankieren, vermeldt u dan in de omschrijving het betalingskenmerk. Dit kenmerk vindt u terug op de acceptgirokaart en bestaat uit 16 cijfers (zonder spaties). Mocht u de acceptgirokaart niet meer in uw bezit hebben, vermeld dan het aanslagnummer en subjectnummer. Ons rekeningnummer (IBAN) is NL35.BNGH.0285.0985.35 en BIC BNGHNL2G.

Bezwaar maken tegen belastingaanslag

Als u het niet eens bent met de belastingaanslag en/of de WOZ-waarde, kunt u binnen zes weken bezwaar maken.