Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u bij de gemeente kwijtschelding aanvragen. Kwijtschelding aanvragen is mogelijk voor de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

Wanneer komt u voor kwijtschelding in aanmerking?

Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, is onder meer afhankelijk van uw inkomen, uw vermogen die u heeft. In het algemeen kan gesteld worden dat uw inkomen erg laag moet zijn en dat er geen sprake mag zijn van vermogen. Als u in de schuldsanering zit, wordt gekeken naar het inkomen dat u ontvangt van uw werkgever / uitkeringsinstantie en niet naar de toelage die u ontvangt.

 

Maximalisering kwijtschelding

Wanneer u in aanmerking komt voor kwijtschelding geldt hiervoor een maximum:

Afvalstoffenheffing

Er wordt maximaal kwijtschelding verleend voor het vastrecht, € 150,00.
De aanbiedingen van het restafval moeten gewoon worden betaald.

Rioolheffing

Maximaal voor 45 m³ waterverbruik per ingezetene per adres.

 

Procedure

Nadat u de gemeentelijke aanslag heeft ontvangen, kunt u kwijtschelding aanvragen via het verzoekformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Zolang de kwijtscheldingsaanvraag in behandeling is, hoeft u niets te betalen. Komt u in aanmerking voor kwijtschelding, dan worden de belastingen automatisch kwijtgescholden.