Denk mee over nieuw cultuurbeleid

Heeft u ideeën over hoe Winterswijk het huidige cultuuraanbod aantrekkelijker kan maken voor meer inwoners? Hoe bijvoorbeeld een koppeling gemaakt kan worden met onderwijs? Of hoe we ons cultuuraanbod onder de aandacht van 'nieuwe Nederlanders' (statushouders) kunnen brengen? Of heeft u speciale wensen? Wij horen het graag van u. Ook andere ideeën en wensen op het gebied van cultuur kunt u aan ons laten weten.

Idee indienen

  • U mailt uw ideeën of wensen naar cultuur@winterswijk.nl.
  • U maakt afspraak maken met onze beleidsadviseur. Stuurt u daarvoor een e-mail met uw contactgegevens naar cultuur@winterswijk.nl. De beleidsadviseur neemt met u contact op.

Wat gebeurt er met uw idee?

Vanaf eind november zijn er acties geweest om informatie op te halen bij Winterswijkers en betrokkenen bij cultuur. Deze informatie wordt in januari verwerkt.

De uitwerking en de reflectieavond vormen de basis van het (ver)nieuw(de) Cultuurbeleid. In het voorjaar 2018 legt de gemeente het nieuwe beleidsplan voor aan de gemeenteraad. Want uiteindelijk beslist de gemeenteraad. Daarna is het nieuwe beleid definitief en kan Winterswijk van start met de realisatie van alle ambities en plannen.

Nieuw cultuurbeleid

Winterswijk is trots op het cultuuraanbod. We hebben mooie musea, er is een prachtig theater, het muziekaanbod is divers en er zijn veel verenigingen. Maar in de afgelopen jaren is er heel wat veranderd. Op zowel cultureel gebied als in de samenleving. Daarom werkt de gemeente Winterswijk aan een nieuw Cultuurbeleid. In de komende jaren heeft de gemeente vier speerpunten op het gebied van Cultuur. Deze speerpunten zijn in september 2017 door de gemeenteraad vastgesteld.

De gemeente verwacht op deze grote thema’s in de komende jaren ontwikkelingen. Uw ideeën dragen bij om deze grote thema’s verder in te kleuren.

Speerpunten

De speerpunten in het kort:

In stand houden van het huidige cultuuraanbod

Uitgangspunt van de gemeente Winterswijk is dat de huidige culturele voorzieningen in stand worden gehouden. Door verbindingen aan te gaan en coalities te vormen tussen culturele instellingen, kan groter en diverser publiek worden bereikt. Streven is om te komen tot toekomstbestendige instellingen die samenwerken met als doel een adequate bedrijfsvoering en een breder aanbod. Aandacht voor het faciliteren van vrijwilligers is van belang voor een toekomstbestendig bestaan van amateurkunst en verenigingen.

Cultuur breder bereikbaar maken

Cultuur is voor iedereen. We hebben een aantal prachtige voorzieningen in Winterswijk. Die zijn er voor alle Winterswijkers. We moeten er daarom zoveel mogelijk op inzetten dat cultuur alle Winterswijkers bereikt. Maar hoe kunnen we dat beter doen? Of misschien moeten we het wel heel anders gaan doen. En hoe bereiken we eigenlijk de (toeristische) bezoeker?

In het kader van burgerparticipatie is er op 28 november 2017 een thema-avond geweest over het breder bereikbaar maken van cultuur in Winterswijk.

Inzetten op cultuureducatie en participatie

Cultuureducatie is het speerpunt in het cultuurbeleid van de rijksoverheid. Voor alle leeftijden valt hier winst te behalen. Er valt aan jongeren te denken, maar ook aan ouderen. Welke mogelijkheden zijn er voor (meer) cultuurbeleving bij ouderen? Komende jaren dient er bovendien aandacht te zijn voor de cultuurbeleving van en door nieuwe Nederlanders. Cultuur kan zelfs een rol spelen bij inburgering. Wie heeft in dit alles welke rol? Wat is bijvoorbeeld de rol van het primair en voortgezet onderwijs en van ouders, docenten en gemeente? We zoeken kortom naar (nieuwe) mogelijkheden, manieren en vooral ideeën.  

In het kader van burgerparticipatie is er op 27 november 2017 een thema-avond geweest over cultuureducatie en cultuurparticipatie.

Samenwerking met Duitsland

Samenwerking met Duitsland is een belangrijk uitgangspunt voor de gemeente Winterswijk. Er liggen veel mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van cultuur. Denk aan theater, musea, muziekonderwijs en het rijke Winterswijkse verenigingsleven. We kunnen het publiek verleiden elkaars aanbod te komen beleven en ons aanbod kunnen we ook over de grens brengen. Waar liggen de kansen en mogelijkheden? Kunnen we cultuur op een hoger peil brengen door inzet van elkaars kennis en (opleidings)mogelijkheden en door het leggen van verbindingen?

In het kader van burgerparticipatie is er op 4 december 2017 een thema-avond geweest over de samenwerking met Duitsland.

 

Uitgelicht