Aanvragen subsidie energiescan monumenten

U kunt voor uw monument kosteloos een energiescan laten uitvoeren.

Aanvragen subsidie energiescan

Wilt u dat er voor uw pand kosteloos een energiescan wordt uitgevoerd, neem dan contact op met uw gemeente.

U kunt tot 1 februari 2018 een aanvraag indienen voor een energiescan:

Gemeente Winterswijk
t.a.v. mevrouw J. Ras
Postbus 101
7100 AC Winterswijk

De aanvragen worden daarna beoordeeld. De gemeenten geven opdracht aan een bureau voor het uitvoeren van de energiescans.

Uitvoering energiescan

De gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk hebben van de provincie Gelderland subsidie ontvangen voor het opstellen van energiescans voor monumenten. De gemeenten bieden eigenaren van monumenten, waarvoor werkzaamheden gepland zijn of die hun pand graag willen verduurzamen, een energiescan aan.

De scan leidt  tot een rapportage, met op het gebouw toegespitste maatregelen die energiebesparing kunnen opleveren. Deze maatregelen kunnen meegenomen worden bij geplande werkzaamheden of worden uitgevoerd door eigenaren die hun panden willen verduurzamen, zonder het monumentale karakter aan te tasten. De energiescan wordt uitgevoerd door een deskundig bureau op het gebied van erfgoed en duurzaamheid.