Sport

Zwembaden in Winterswijk, reserveren van sportaccommodaties door sportverenigingen

 • Offertetraject voor invulling buurtsportcoachregeling

  04 februari 2019

  Actief Winterswijk is op zoek naar partijen die een (pro)actieve bijdrage willen leveren om sport, bewegen en cultuur toegankelijker te maken voor inwoners van Winterswijk. Daarvoor start zij een offertetraject op. Via dit offertetraject wordt invulling gegeven aan de buurtsportcoachregeling voor wat betreft de onderdelen ‘Cultuurcoach Basisonderwijs’ en ‘Buurtsportcoach senioren 55-plus’.

 • Zwembaden

  Winterswijk heeft twee zwembaden en een recreatiegebied.

 • Sportaccommodaties

  Het reserveren van sportaccommodaties voor sportverenigingen