Offertetraject voor invulling buurtsportcoachregeling

Actief Winterswijk is op zoek naar partijen die een (pro)actieve bijdrage willen leveren om sport, bewegen en cultuur toegankelijker te maken voor inwoners van Winterswijk. Daarvoor start zij een offertetraject op. Via dit offertetraject wordt invulling gegeven aan de buurtsportcoachregeling voor wat betreft de onderdelen ‘Cultuurcoach Basisonderwijs’ en ‘Buurtsportcoach senioren 55-plus’.

  1. Cultuurcoach Basisonderwijs
    Deze partij voelt zich thuis in de culturele sector en weet de basisschooljeugd te enthousiasmeren en activeren om deel te nemen aan culturele activiteiten. De partij krijgt alle ruimte om een vernieuwend aanbod te ontwikkelingen dat aansluit bij de wensen en behoeften van de jeugd. De partij  weet vraag en aanbod bij elkaar te brengen, waarbij zij gebruik maakt van bestaande culturele organisaties in Winterswijk.

  2. Buurtsportcoach senioren 55-plus
    Deze partij is in staat om senioren die weinig bewegen te vinden, te motiveren en activeren om (structureel) te gaan bewegen. De partij weet een passend activiteitenaanbod te organiseren, samen met de beweegaanbieders in Winterswijk. De partij brengt vraag en aanbod bij elkaar, waarbij zij  sportorganisaties ondersteunt in het opzetten van een passend aanbod.

Wim Aalderink (wethouder Sport) vertelt: “We hebben voor deze werkwijze gekozen omdat we denken dat er in de regio voldoende partijen zijn met ervaring en expertise die van bovengenoemde onderdelen een succes kunnen maken. Graag dagen we ook Winterswijkse organisaties uit zich aan te melden voor dit offertetraject.”

Procedure

Op maandag 4 februari 2019 start het offertetraject. Partijen die belangstelling hebben voor deelname aan het offertetraject, dienen dit uiterlijk maandag 25 februari 2019 kenbaar maken. Dit kan door middel van een e-mail naar actief@winterswijk.nl,  onder vermelding van ‘Offertetraject buurtsportcoachregeling’. Na uw aanmelding zenden wij u de offerteaanvraag met bijlagen toe. De uiterlijke termijn voor het inleveren van een plan van aanpak is maandag 11 maart 2019 om 10.00 uur. De definitieve gunning vindt plaats op maandag 1 april 2019.

Informatieavond 25 februari 2019

Actief Winterswijk organiseert op maandag 25 februari 2019 om 19.30 uur een informatieavond in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 in Winterswijk. Partijen die via e-mail hebben laten weten belangstelling te hebben voor deelname aan het offertetraject, worden  van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Vragen over de offerteaanvraag en/of het traject kunt u via e-mailadres actief@winterswijk.nl stellen tot en met maandag 25 februari 2019, 10.00 uur.

Informatie

Wilt u meer informatie over het offertetraject, dan kunt u contact leggen met Guido de Vries. Hij is bereikbaar via actief@winterswijk.nl of telefonisch via (0543) 543 543.

Logo Actief Winterswijk