Subsidie aanvragen

Projectsubsidie | Activiteitensubsidie | Regels aanvragen subsidie | Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

Projectsubsidies

Projectsubsidies verstrekt de gemeente voor een in tijd begrensde activiteit.

Aanvragen voor het verlenen van een projectsubsidie moeten uiterlijk 12 weken voor aanvang van een activiteit worden ingediend.
Heeft uw aanvraag betrekking op het onderhoud van monumenten of het verbeteren van de gevel van een winkel- of horecapand ? Dan moet u uw aanvraag uiterlijk 4 weken voor aanvang van de activiteit indienen.

 

Activiteitensubsidies

Activiteitensubsidies verstrekt de gemeente voor structurele activiteiten die zich over een kalenderjaar uitstrekken. Hierbij kunt  u denken aan subsidies op het gebied van kunst en cultuur, oudheidkunde en musea, jeugd en jongerenwerk, speeltuinwerk, peuteropvang, volksgezondheid, maatschappelijke ondersteuning, ouderen, buurtschappen, mantelzorgers, sport, recreatie en toerisme etc.

Aanvragen voor het verlenen van een activiteitensubsidie moeten jaarlijks voor 1 juni (voorafgaand aan het jaar waarover de aanvraag gaat)  ingediend worden.

 

Aanvragen project- of activiteitensubsidie

Voor het aanvragen van een project- of een activiteitensubsidie kunt u de volgende digitale aanvraagformulieren gebruiken:

  • Aanvraagformulier activiteitensubsidie. Houdt u het activiteitenplan en de begroting bij de hand. Deze moet u als bijlagen meesturen met het formulier.
  • Aanvraagformulier projectsubsidie. Houdt u het activiteitenplan, de begroting van het te subsidiëren project, evenals een schriftelijk bewijs van eigendom of huur (voor zover de gervaagde subsidie uitsluitend wordt verstrekt aan eigenaren of huurders van onroerende zaken) bij de hand. Deze moet u als bijlagen meesturen met het formulier.

 

Aanvraagformulieren vaststellen subsidie

Voor het aanvragen van een definitieve vaststelling van de subsidie kunt u het 'digitale aanvraagformulier vaststellen subsidie' gebruiken. Bij de aanvraag moet u het financieel verslag en het activiteitenverslag verplicht als bijlagen meesturen.

 

Regels aanvragen project- of activiteitensubsidie

De regels voor het aanvragen van een project- of activiteitensubsidie kunt u nalezen in de Algemene subsidieverordening gemeente Winterswijk 2010 en in de Nadere regels subsidie Winterswijk.

 

Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

Deze subsidieregeling is gericht op investeringen in energiebesparing en de toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van RVO.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over subsidies kunt u contact opnemen met de gemeente: