Duurzaamheidslening

Aanvragen van een lening waarmee u als huiseigenaar duurzame maatregelen in en aan uw woning kunt financieren.

Sinds mei 2016 bieden wij woningeigenaren een duurzaamheidslening aan. Dit is een lening tegen gunstige voorwaarden, waarmee huiseigenaren duurzame maatregelen in en aan hun woning kunnen financieren. In totaal is er een bedrag van twee miljoen euro beschikbaar gesteld. Inmiddels hebben wij 130 aanvragen ontvangen, daarvan hebben 93 aanvragers een positieve beschikking ontvangen en zijn er 8 aanvragen afgewezen. Er staan 29 aanvragen op de wachtlijst.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 26 oktober jongstleden besloten om het krediet voor de duurzaamheidslening van 2017, 2018 en 2019 telkens één jaar naar voren te halen. Daardoor kunt u vanaf heden weer een beroep doen op de duurzaamheidslening. Ook worden de aanvragen die sinds eind juli op de wachtlijst stonden, door het energieloket in behandeling genomen.

 

Aanvraag indienen via VerduurSaam Energieloket

Voor meer informatie en het aanvragen van een lening ga naar de website Verduursaamenergieloket of bel 0314- 820 360. Zij zijn op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar. Bij de balie op het gemeentekantoor ligt een flyer met alle informatie.

Het energieloket toetst in opdracht van de gemeente Winterswijk of de aanvraag aan de vastgestelde verordening voldoet.

 

Voorwaarden en kenmerken duurzaamheidslening

•    Eigenaar en bewoner van een woning in de gemeente Winterswijk
•    Uitvoering van ten minste één maatregel van de vastgestelde maatregelenlijst
•    Leenbedrag tussen de € 2.500,- en € 25.000,-
•    Looptijd lening 10 jaar tot 15 jaar
•    Toets kredietwaardigheid door Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten
•    Huidige rente 1,6%. Rente wordt vastgesteld op datum van binnenkomst aanvraag.

Let op: Doe nooit een aanbetaling als het bedrijf waardoor u de maatregelen wilt laten uitvoeren u dit vraagt. Wordt u dit gevraagd, kies dan voor een ander bedrijf waarbij dit niet nodig is. De duurzaamheidslening loopt namelijk, als deze goedgekeurd is door de SVn, gewoon door, ook al is de maatregel niet uitgevoerd.

 

Achterhoekse energiecoach

Wilt u meer informatie over of hulp bij energiebesparende maatregelen in en aan uw woning? Vraag dan een bezoek van de energiecoach aan. U kunt daarvoor contact leggen met het verduurSaam energieloket via telefoonnummer (0314) 820 360 of via info@verduursaamenergieloket.nl. Voor meer informatie over het verduurzamen van uw woning kunt u ook de website van het VerduurSaam energieloket bezoeken.

 

 

 

 

Uitgelicht