Subsidie Vereniging van Eigenaren

Informatie over Nul op de Meter (NOM)-ready aanpak

U kunt als Vereniging van Eigenaars (VvE) een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor energiebesparing. Hiervoor kunt u subsidie krijgen vanuit de Provincie Gelderland.

U kunt als VvE subsidie aanvragen voor het laten uitvoeren van een onderzoek naar een Nul op de Meter (NOM)-ready aanpak. Met deze aanpak wordt uw woning direct verbeterd en voorbereid op een volledig energieneutraal functioneren met behulp van latere ingrepen. In zo'n verkenning wordt duidelijk waar de VvE staat:

  • wat is de staat van het pand,
  • waar lekt energie weg,
  • welk onderhoud zit er aan te komen,
  • wat is de financiële situatie van de VvE,

én welke scenario's mogelijk zijn om naar NOM te gaan:

  • welk ambitieniveau is haalbaar,
  • wanneer welke stappen te nemen,
  • hoe die te betalen en financieren.

Voorwaarden subsidie

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. De Vereniging van Eigenaars moet minimaal 15 wooneenheden omvatten. De voorwaarden en meer informatie omtrent het aanvragen van de subsidie, kunt u vinden op de website van de provincie Gelderland.

 

 

Uitgelicht