Aangifte doodgeboren kind

Als uw kind levenloos geboren is na een zwangerschap van ten minste 24 weken, moet u aangifte van overlijden doen in de gemeente waar uw kind is geboren.

Maak een afspraak

Aangifte van overlijden doet u aan de balie van de gemeente. Bent u niet in staat om zelf aangifte te doen? Iedereen die aanwezig was bij de bevalling mag aangifte doen. Ook iemand van het ziekenhuis of de uitvaartondernemer mag aangifte doen.

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs
  • Een verklaring van een arts of verloskundige

Zwangerschap korter dan 24 weken

Is uw kind vóór 24 weken zwangerschap dood geboren? Dan mag u aangifte doen, maar dit hoeft niet. Bij aangifte krijgt u toestemming om uw kind te begraven of cremeren.

Uitgelicht