Aangifte doodgeboren kind

Als uw kind levenloos geboren is na een zwangerschap van ten minste 24 weken, moet u aangifte van overlijden doen in de gemeente waar uw kind is geboren.

Aangifte doen

Aangifte van overlijden doet u aan de balie van de gemeente. U kunt hiervoor digitaal een afspraak maken. Bent u niet in staat om zelf aangifte te doen? Iedereen die aanwezig was bij de bevalling mag aangifte doen. Ook iemand van het ziekenhuis of de uitvaartondernemer mag aangifte doen.

Afspraak maken

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs
  • Een verklaring van een arts of verloskundige

Zwangerschap korter dan 24 weken

Is uw kind vóór 24 weken zwangerschap dood geboren? Dan mag u aangifte doen, maar dit hoeft niet. Bij aangifte krijgt u toestemming om uw kind te begraven of cremeren.

Uitgelicht