Aangifte doen van overlijden

Meestal geeft de begrafenisondernemer bij de gemeente aan dat iemand is overleden. Maar als nabestaande kunt u ook zelf aangifte van overlijden doen. U doet aangifte bij de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente maakt een overlijdensakte op.

Maak een afspraak

  • Geldig legitimatiebewijs;
  • Een verklaring van overlijden, afgegeven door de arts;
  • een gesloten B-envelop (doodsoorzaakverklaring);
  • Indien van toepassing: trouwboekje van de overledene.

Bepalen datum begrafenis of crematie

Als u, of de uitvaartondernemer, aangifte van overlijden heeft gedaan, ontvangt u van de gemeente verlof tot begraven of cremeren. Dit verlof heeft u nodig om opdracht te geven tot begrafenis of crematie. In overleg met een uitvaartcentrum kunt u de datum voor de begrafenis of crematie bepalen. Een begrafenis of crematie moet binnen 6 werkdagen na het overlijden plaatsvinden.

Overlijden tijdens reizen

Vindt een overlijden plaats tijdens een zee- of luchtreis in een (lucht)vaartuig dat geregistreerd staat in Nederland? Dan moet de gezagvoerder een voorlopige akte van overlijden opmaken en een afschrift van die akte naar de gemeente Den Haag opsturen.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Overlijden buiten een gemeente

Als de plaats van overlijden buiten het gebied van een gemeente ligt, dan doet u de aangifte bij de gemeente Den Haag.

Meer informatie

Informatie over het regelen van uw eigen uitvaart vindt op op de website van de Rijksoverheid.

Uitgelicht