Gehandicaptenparkeerkaart

Bent u gehandicapt en kunt u daardoor moeilijk lopen? Dan kunt u bij de gemeente een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Met deze kaart kunt u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen in de meeste Europese landen. De parkeerkaart is minimaal 6 maanden en maximaal 5 jaar geldig.
 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart

 • moet u minder dan 100 meter kunnen lopen;
 • moet de situatie minimaal een half jaar bestaan;
 • bent u bestuurder of passagier van een motorvoertuig op meer dan 2 wielen of van een brommobiel;
 • bent u verplicht een medisch onderzoek te ondergaan, tenzij uit eerder onderzoek is vast komen te staan dat u aan de voorwaarden voldoet.
   

Kosten

De kosten voor een gehandicaptenparkeerkaart zijn:

 • Exclusief medisch advies: € 12,75
 • Inclusief medisch advies: € 86,75

Administratiekosten bij intrekken aanvraag medisch advies gehandicaptenparkeerkaart: € 35,00.

Aanvragen

Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart doet u aan de balie van het gemeentekantoor.

Meenemen

 • Een geldig legitimatiebewijs (geldig rijbewijs, paspoort, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument);
 • 1 pasfoto;
 • In het geval van beschadiging: uw oude parkeerkaart.

Verlies, diefstal of beschadiging

Bent u uw gehandicaptenparkeerkaart verloren of kwijtgeraakt? Dan kunt u een nieuwe kaart aanvragen aan de balie van het gemeentekantoor. U hoeft geen aangifte te doen bij de politie.

Is de kaart beschadigd geraakt? Dan kunt u een een vervangende kaart aanvragen.