Gehandicaptenparkeerkaart

Bent u gehandicapt en kunt u daardoor moeilijk lopen? Dan kunt u bij de gemeente een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Met deze kaart kunt u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen in de meeste Europese landen. De parkeerkaart is minimaal 6 maanden en maximaal 5 jaar geldig.
 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart

 • moet u minder dan 100 meter kunnen lopen;
 • moet de situatie minimaal een half jaar bestaan;
 • bent u bestuurder of passagier van een motorvoertuig op meer dan 2 wielen of van een brommobiel;
 • bent u verplicht een medisch onderzoek te ondergaan, tenzij uit eerder onderzoek is vast komen te staan dat u aan de voorwaarden voldoet.
   

Kosten

De kosten voor een gehandicaptenparkeerkaart zijn:

 • Exclusief medisch advies: € 12,75
 • Inclusief medisch advies: € 87,50

Administratiekosten bij intrekken aanvraag medisch advies gehandicaptenparkeerkaart: € 35,50.

Aanvragen

Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart doet u aan de balie van de gemeente.

Meenemen

 • Een geldig legitimatiebewijs (geldig rijbewijs, paspoort, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument);
 • 2 identieke pasfoto’s;
 • In het geval van verlies of diefstal: het Nederlandse proces-verbaal;
 • In het geval van beschadiging: uw oude parkeerkaart.

Verlies, diefstal of beschadiging

Bent u uw gehandicaptenparkeerkaart verloren of is deze gestolen? Doe dan aangifte bij de politie. Als de politie vraagt om uw oude kaartnummer, kunt u dat opvragen bij de gemeente. Van de politie ontvangt u een proces-verbaal. U heeft het proces-verbaal nodig voor de aanvraag van een vervangende kaart bij de gemeente. Bij verlies of diefstal in het buitenland doet u aangifte bij de lokale politie en neemt u het bewijs mee voor aangifte bij de politie in Nederland.

Is de kaart beschadigd geraakt? Vraag dan meteen een vervangende kaart aan.