Gladheidbestrijding

De gemeente zorgt er bij sneeuwval, ijzel en opvriezing van natte weggedeelten voor dat wegen en fietspaden voldoende begaanbaar blijven om ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen.

Tijdens winterse omstandigheden kunnen gevaarlijke situaties op de weg ontstaan als gevolg van gladheid door bevriezing van een nat wegdek, sneeuwval, et cetera. Door het strooien van zout en de sneeuw van de weg te schuiven, stellen wij alles in het werk om deze situaties te voorkomen of te bestrijden.

De gladheid wordt zoveel mogelijk preventief bestreden. Enkele uren voordat er gladheid verwacht wordt, kunnen de strooiers al de weg op. ROVA verzorgt de uitvoering van de gladheidbestrijding in opdracht van de gemeente Winterswijk. Zij zorgen voor de inzet van voldoende mensen en materieel en beheren ook de zoutvoorraad.

Vanwege de kosten en het sparen van het milieu hebben we ons wegennet onderverdeeld in hoofdroutes en secundaire routes. De hoofdroutes worden altijd gestrooid als gladheid optreedt of als gladheid voorspeld wordt. Druk bereden wegen, ontsluitingswegen van de hulpdiensten, het ziekenhuis, scholen, winkelgebied en het industrieterrein maar ook de belangrijkste fietspaden maken onderdeel uit van deze route. In het buitengebied worden als eerste de doorgaande wegen gestrooid en vandaar uit de wegen naar de woonkernen en de scholen in de buurtschappen. Blijft de gladheid aanhouden (sneeuw en ijzel), dan wordt ook de secundaire route gestrooid. Dat is een uitbreiding van de routes in woonwijken of in het buitengebied van wegen die minder verkeersaanbod hebben. De strooiroutes kunt u zien in het overzicht strooiroutes binnen de kom (pdf, 2,9MB) en overzicht strooiroutes buiten de kom (pdf, 2,2MB).

Wanneer wordt er gestrooid?

Er wordt zoveel mogelijk preventief gestrooid. Enkele uren voordat er gladheid verwacht wordt, kan er begonnen worden met strooien. Daarom wordt in de regel aan het begin van de avond of in de vroege ochtend gestrooid. Hiervan kan worden afgeweken wanneer er sprake is van sneeuwval of ijzel.

De strooiacties zijn afgestemd op de buurtgemeenten en de provincie. Als er weinig verkeer op de weg is, doet het zout veel minder zijn werk. Bij erg lage temperaturen is de werking van het zout nihil en is strooien van zout niet zinvol.

We begrijpen dat het lastig is als de weg voor uw deur glad is. Wij doen echter ons uiterste best de belangrijkste routes begaanbaar te houden. Waar niet gestrooid is, vragen wij mensen voorzichtig te zijn en zoveel mogelijk de voetpaden voor hun deur schoon te maken. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen de overlast door gladheid te beperken.

Meldingen

Als u ziet dat ondanks de inspanningen van ROVA en gemeente zich toch een gevaarlijke situatie voordoet dan kunt u daarvan melding maken via telefoon (0543) 545 454, of via de website van de ROVA www.rova.nl.

Uitgelicht